Ansvarligt forbrug og produktion delmål 12.6 og 12.7 - Bygmas fokus

12.6.

Virksomheder, især store og transnationale virksomheder, skal opfordres til at benytte bæredygtig praksis og til at integrere oplysninger om bæredygtighed i deres rapporteringscyklus.

12.7.

Der skal fremmes bæredygtige offentlige indkøbspraksis i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter.

Leverandører

For at blive leverandør til Bygma Gruppen skal leverandørerne underskrive og leve op til vores ‘Code of Conduct’, som omhandler:

  • Generel overholdelse af lovgivning
  • Social ansvarlighed – menneskerettigheder og arbejdsmæssige standarder
  • Arbejdsmiljø
  • Miljøbevidsthed
  • Antikorruption

    Leverandøren skal tillade Bygma, samt dennes repræsentanter, fri adgang til produktionsanlæg, faciliteter, medarbejdere og alt relevant data i forhold til det Etiske Regelsæt.

    Vi tilskyder leverandørerne at registre deres produkter og dokumentation for bæredygtigheden via branchens bæredygtigheds-produktportal BygDok.