Livet på land delmål 15.2, 15.5 og 15.b - Bygmas fokus

15.2.
Inden 2020 skal bæredygtig forvaltning af alle typer af skove fremmes, skovrydning skal stoppes, forringede skove skal genskabes og skovrejsning og skovtilplantning skal væsentligt øges set.

15.5.
Der skal tages omgående og væsentlig handling for at begrænse forringelse af naturlige levesteder, stoppe tab af biodiversitet og, inden 2020, beskytte og forhindre udryddelse af truede arter.

15.b.
Der skal mobiliseres betydelige ressourcer fra alle kilder og alle niveauer til at finansiere bæredygtig skovforvaltning og til at give tilstrækkelige incitamenter for udviklingslande til at fremme denne form for forvaltning, herunder beskyttelse og genplantning af fældede skovområder.

Certificeret træ

Bygma ønsker at være med til at fremme udviklingen af bæredygtigt byggeri og er i den forbindelse PEFC-certificeret og FSC-certificeret. Bygma køber og sælger FSC® og PEFC® certificeret træ og sikrer igennem certificeringerne ansvarlig og bæredygtig skovning med hensyntagen til planteliv, dyr og mennesker.

Vi er også medlem af Green Building Council Denmark, som administrerer certificeringsordningen DGNB.

Mærkningsordninger og certificeringer

Bygma Gruppen bakker op og synliggør mærkningsordninger og certificerede produkter, så vores kunder kan træffe et bevidst og bæredygtigt valg.

Se mere her: https://www.bygma.dk/baeredygtigt-byggeri/#maerkningsordninger