Fakta om indslag i DR's Kontant

DR’s program Kontant bragte den 29. januar 2013 en udsendelse om en række reklamationssager vedrørende utætte undertage af mærket Interproof. Undertagene er solgt i perioden 2002-2006 igennem Handelsselskabet Transformervej 10 A/S, som er et datterselskab i Bygma koncernen. Det kan i den forbindelse oplyses, at der ikke er konstateret fejl på følgende undertage: Interproof NG og Interstep.

Vi vil gerne forsikre vores kunder om, at hvis man oplever problemer med sit Interproof-undertag købt mellem 2002–2006, bør man kontakte os. Vi vil gerne understrege, at det er et fejlagtigt og TV-dramatisk indtryk, som DR Kontant giver af vores sagsbehandling. Vi har løbende været i konstruktiv dialog med uheldige kunder og har, i tvivlstilfælde, inddraget uvildige byggesagkyndige. Det er helt almindelig praksis og en fremgangsmåde, vi har anvendt i andre reklamationssager. Problemet overdramatiseres i udsendelsen, og vi har helt konkret haft 160 reklamationssager på landsplan, hvoraf de 90 kunne relateres direkte til en fejl i relation til undertaget. De resterende sager er blevet kategoriseret som byggesjusk - et faktum, som DR Kontant helt undlader at inddrage i sin fremstilling på TV. Et væsentligt forhold, da omstændighederne og forholdene omkring monteringen af undertage er meget væsentlige for tagenes holdbarhed.

Vi mener, at DR Kontant bevidst fortier en række relevante fakta, som vi tidligt har forelagt redaktionen i håbet om, at de ville lave en nøgtern sagsfremstilling. Eksempelvis, at Interproof er testet og godkendt af både Statens Byggeforskningsinstitut og DUKO (to ledende autoriteter i Danmark) samt Norges byggeforskningsinstitut (NBI), der beskriver, at produktet kan forventes at have en levetid på 50 år. At Handelsselskabet Transformervej 10 A/S blot var en mellemhandler, og at vi tidligt har foretaget anmeldelse til offentlige myndigheder uden, at dette har givet anledning til en reaktion.  Vi har fulgt dansk lovgivning til punkt og prikke, og problemerne har vist sig kun at udgøre en promille af de Interproof undertage, som er solgt. Man behøver således ikke at være urolig for, at der er tale om en generel fejl ved produktet.

DR Kontant hævder i programmet – uden dokumentation – at klagesagerne behandles i et datterselskab for, at vi kan løbe fra vores ansvar i denne sag. Intet kan være mere forkert, og det modsatte er tilfældet: Datterselskabet er etableret med en solid egenkapital med henblik på at kunne imødegå eventuelle reklamationskrav mod selskabet. DR Kontant blev ligeledes oplyst om, at i forbindelse med frasalg af aktivitet i selskabet modtog Handelsselskabet Transformevej 10 en ekstraordinær indtægt i 2008 på DKK 7,8 mio. for værdien af disse aktiviteter. DR Kontant, der var vidende om disse forhold, valgte ikke at fortælle hele den sande historien men derimod at mistænkeliggøre transaktionen. Pr. 31.12.2011 har Handelsselskabet Transformervej 10 en egenkapital på DKK 27,6 mio.

Vi har påtaget os ansvaret og søgt løsninger i alle sager, hvor der har været juridisk hold i reklamationen. Vi har derfor fuldt ud levet op til både den danske købe- og produktansvarslov.

Vi vil derfor igen opfordre til, at hvis du oplever problemer med dit Interproof undertag solgt i perioden 2002-2006, bør du kontakte os hurtigst muligt.

Kontaktadresse: 

Handelsselskabet Transformervej 10 A/S - Hans Chr. Holm

Mail: [email protected], Tlf.: 2677 8713

Se Norges byggeforskningsinstitut dokumentation