Rekrutteringsprocessen

Når du uploader din ansøgning, vil du automatisk modtage en bekræftelse på, at vi har modtaget den.

Indledende samtale
Vi vil løbende gennemgå de ansøgninger, vi modtager, og udvælge de ansøgere, vi ønsker at se til en indledende samtale. Samtalen har to formål: Dels at du som ansøger får information om jobbet, og dels at vi bliver klogere på, hvem du er, hvad du tidligere har lavet, og hvad du gerne vil arbejde med fremover.

Anden samtale
Nogle ansøgere til lederstillinger og jobs på hovedkontoret vil blive inviteret til en anden samtale. Inden samtalen skal der udfyldes en online personprofil, som vil blive gennemgået under samtalen. Formålet med den anden samtale er, at vi skal få et dybere kendskab til dig som ansøger, og du skal blive i stand til at vurdere, om jobbet er noget for dig.