Bygma Fonden tager med Danmarks Indsamling til Etiopien

En repræsentant for Bygma Fonden er med, når Danmarks Indsamling i denne uge tager til Etiopien for at besøge SOS Børnebyernes projekt til den kommende Danmarks Indsamling 2019. Bygma Fonden støtter for 9. gang Danmarks Indsamling med et større beløb.

Årets tema
Årets tema hedder ’Styrk verdens piger’. Særligt piger i de fattigste lande tilhører en udsat gruppe i samfundet. De oplever ofte vold, for tidlig graviditet og tvangsægteskaber, og har begrænset adgang til uddannelse. De bliver overfaldet og voldtaget, når de henter vand. De bliver tvunget til at slå ihjel som børnesoldater. De bliver giftet væk til mænd, der kunne være deres fædre. Og de bliver mødre mens de selv er børn.  Med 12 projekter i 12 lande på tre kontinenter sætter Danmarks Indsamling 2019 fokus på de piger rundt om i verden som har brug for hjælp.

Tager medansvar
”Som den største danskejede leverandør til byggeriet ønsker vi at tage et medansvar for det samfund, vi indgår i,” siger koncernchef Peter H. Christiansen. ”Bygma Fonden uddeler støtte til danske og udenlandske humanitære hjælpeorganisationers indsatser mod fattigdom og sult.

Her i Danmark tager vi mange ting for givet, men i de fattigste lande er f.eks. mishandling og overgreb hverdagen for mange piger. Via vores donation ønsker vi at støtte Danmarks Indsamling i indsatsen for at styrke verdens udsatte piger – og dermed være med til at give dem håb og nye muligheder”.

Involverer medarbejdere og kunder
Bygmas medarbejdere og kunder har ligeledes i flere år støttet op om Danmarks Indsamling via salg af chokoladebarer i alle Bygmas danske forretninger. Det resulterede sidste år i et supplerende beløb på mere end 185.000 kr., der blev lagt oven i Bygma Fondens donation på 600.000 kr. 
Igen i år vil det blive muligt at bidrage til den gode sag, ved køb af chokoladebarer hos Bygma.

Besøgsrejsen
Ann-Marie Christiansen (29), der repræsenterer Bygma Fonden, deltager i Danmarks Indsamlings rejse til Etiopien. Ann-Marie har netop afsluttet en kandidat i global health fra Københavns Universitet og arbejder til daglig som jordemoder. Hun ser frem til at få indsigt i SOS-Børnebyernes arbejde med at forebygge teenage-graviditeter og mindske antallet af børn der bliver efterladt, ved at støtte ligestillingen og sikre pigers adgang til uddannelse og jobs. Og så ser hun frem til med egne øjne at se hvad de indsamlede penge går til.

 Nærmere oplysninger:
Jytte Wolff-Sneedorff, kommunikationsrådgiver, Bygma Gruppen, jws@bygma.dk, tlf: 88 51 19 37


Fakta om Bygma Gruppen:
Bygma Gruppen beskæftiger ca. 2.300 medarbejdere fordelt på ca. 100 forretningsenheder i hele Norden. Koncernen er den største danskejede leverandør til byggeriet med aktiviteter inden for salg og distribution af byggematerialer til både større og mindre byggerier. Bygma Gruppen omsatte i 2017 for 7,5 mia. DKK.