Bygma Gruppen leverer sit bedste resultat nogensinde

Med offentliggørelsen af 2017-regnskabet præsenterer Bygma Gruppen sit hidtil bedste resultat - målt på både omsætning og indtjening. Alle selskaber i koncernen har bidraget til det flotte resultat.

Årets resultat
Årsregnskabet viser en omsætning på 7,5 mia. DKK. I forhold til 2016 er det en fremgang på 542,8 mio. DKK. Den organiske vækst, uden tilkøbte virksomheder, udgør 7,8 %.

Resultatet før skat beløber sig til 377,1 mio. DKK.  Det svarer til en stigning på 19,4 % eller 61,2 mio. DKK i forhold til året før. Egenkapitalen udgør 2,7 mia. DKK og soliditetsgraden udgør 66,2 %.

Strategi der virker
”Vi er meget tilfredse med årets regnskab, som er det bedste i Bygma Gruppens historie” siger adm. direktør Peter H. Christiansen. ”Vores fokuserede strategi Ikke for Amatører, der henvender sig til det professionelle og semi-professionelle segment, er for alvor slået igennem hos kunderne.

Vi har sat handling bag ordene og har introduceret vores koncept i Island, hvor vi har åbnet en stor ny proff-butik i Reykjavik. Vi har strammet konceptet op og, som en konsekvens af dette, lukket to mindre byggemarkeder i Danmark. Til gengæld har vi etableret helt nye forretninger i Aalborg og Frederiksværk, ligeledes med fokus på det professionelle segment.”

Markedsandele i Norden
Bygma Gruppen har ca. 100 forretningsenheder i hele Norden, og ca. 25% af omsætningen ligger i dag uden for Danmark. ”Vi har en betydelig markedsandel i de lande, hvor vi opererer” siger Peter H. Christiansen, der ønsker at opnå endnu større markedsandele, primært i de nordiske lande. ”Væksten skal som hidtil komme fra både tilkøb og organisk vækst” fastslår han.

Attraktiv arbejdsplads
De kommende år forventes en mindre stigning i aktivitetsniveauet inden for byggebranchen på de geografiske markeder, hvor Bygma Gruppen driver forretning.

”I Danmark har vi i det forløbne år opnået mere synlighed i markedet; bl.a. via Ikke for Amatører-konceptet, en øget presseindsats og sponsoratet af det danske herrehåndboldlandshold. Det understøtter vores strategi for de kommende år om at synliggøre koncernen som en attraktiv arbejdsplads, så vi kan fastholde dygtige medarbejdere og tiltrække nye. Gode resultater hænger sammen med kvalificerede og engagerede medarbejdere”.

Bygma Gruppens samlede årsrapport for 2017.

Nærmere oplysninger, kontakt venligst:
Adm. direktør Peter H. Christiansen: phc@bygma.dk
Kommunikationskonsulent Jytte Wolff-Sneedorff: jws@bygma.dk


Fakta om Bygma Gruppen:
Bygma Gruppen beskæftiger ca. 2.300 medarbejdere fordelt på ca. 100 forretningsenheder i hele Norden. Koncernen er den største danskejede leverandør til byggeriet, med aktiviteter inden for salg og distribution af byggematerialer til både større og mindre byggerier. Bygma Gruppen omsatte i 2017 for
7,5 mia. DKK.