Inger Støjberg besøgte syriske Riad i Bygma Esbjerg

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg har besøgt Bygma, hvor hun diskuterede integration af flygtninge i danske virksomheder med koncernchef Peter H. Christiansen og adm. direktør Klaus Hadsbjerg. Bygma engagerer sig lokalt i individuelle integrationsprojekter og ansætter flygtninge, hvor det giver mening for begge parter.Ministeren mødte i samme anledning Riad Al Hamdan, der er flygtet fra Syrien og nu arbejder i Bygma Esbjerg.  Riad er et af de gode eksempler på flygtninge, der kommer ud på arbejdsmarkedet, forsørger sig selv og bliver en del af fællesskabet. Han er netop blevet fastansat i håndværkerafdelingen efter en praktikansættelse på ca. 1½ år. Her har han ansvar for en lang række opgaver fra varemodtagelse, over IT til kundekontakt.

Riad imponerede ministeren med sine gode danskkundskaber, og fortalte at han udover det obligatoriske danskkursus har taget ekstra undervisning, da han synes man lærer mere ved ene-undervisning. Og det hjælper også godt at tale med kolleger og kunder i butikken.

Fritid – hvad er det?
Riads øverste chef direktør Michael Bertelsen kan fortælle at Riad, der var keramiker i Syrien, er en særdeles dedikeret medarbejder. Han går til alle opgaver med stort engagement, og kom en dag kørende på et punkteret hjul, for ikke at komme fem minutter for sent.  

På Udlændinge- og Integrationsministerens spørgsmål om hvad han laver i sin fritid, svarer Riad uden at tøve ”fritid; hvad er det?” - og afslører dermed at han også har tilegnet sig den skæve, danske humor.

Inger Støjberg fik en rundvisning i Bygma Esbjerg og en god snak med Riad om fordele og ulemper ved at være flygtning i Danmark. Hun håber at Riads historie kan inspirere andre af ikke vestlig baggrund til at komme i arbejde.


Nærmere oplysninger fås hos:  Kommunikationskonsulent Jytte Wolff-Sneedorff: jws@bygma.dk

Fakta om Bygma Gruppen:
Bygma Gruppen beskæftiger ca. 2.300 medarbejdere fordelt på ca. 100 forretningsenheder i hele Norden. Koncernen er den største danskejede leverandør til byggeriet, med aktiviteter inden for salg og distribution af byggematerialer til både større og mindre byggerier. Bygma Gruppen omsatte i 2017 for
7,5 mia. DKK.