Peter H. Christiansen kan fejre 25 års jubilæum i Bygma Gruppen den 1. september

Koncernchef for Bygma Gruppen Peter H. Christiansen startede i Bygma i 1993 i en nyoprettet funktion som koncernøkonomichef. Efter en årrække på denne post, overtog Peter H. Christiansen i 2006 ledelsen af den familieejede koncern, som blev stiftet i 1952 af hans far Lars Børge Christiansen.

Da den unge Peter H. Christiansen valgte at læse HD i regnskab og senere cand.merc. aud.  lå det ikke umiddelbart i kortene, at han senere skulle overtage familievirksomheden. Peter H. Christiansen startede nemlig karrieren som revisor i Revisorhuset i 1982-90, og fra 1990-93 var han manager i Coopers og Lybrand. 

Men det lå nok alligevel i baghovedet at han gerne ville føre sin fars livsværk videre, for efter moden overvejelse blev Peter H. Christiansen i 1993 ansat i Bygma som koncernøkonomichef. Her iværksatte han snart en række effektiviserings- og moderniseringstiltag specielt på økonomi- og rapporterings-området. Og gradvist begyndte virksomheden - der på det tidspunkt primært bestod af 18 danske tømmerhandler - at udvikle sig til en sammenhængende koncern.

Siden har Bygma Gruppen oplevet stor vækst og ekspanderet i både ind- og udland. I dag består koncernen af ca. 100 enheder fordelt over hele norden. Omsætningsmæssigt er Bygma Gruppen gået fra DKK 724 mio. i 1993 til DKK 7,5 mia. i 2017. 

Peter H. Christiansen overtog posten som koncernchef i 2006, og en direktion bestående af Peter H. Christiansen og Klaus Hadsbjerg har siden kørt et succesfuldt parløb.  

Det der driver Peter H. Christiansen er udsigten til at skabe resultater og vækst. Han er kendetegnet ved en vis grad af risikovillighed, og har initieret og været med til over 50 opkøb i Bygma Gruppen. Peter H. Christiansen motiveres af at integrere nye virksomheder og enheder i koncernen; det optager ham at få værdigrundlaget til at harmonere, og han glæder sig over at få nye, engagerede kolleger ombord.

Koncernchefens blik er kontinuerligt rettet mod nye, potentielle opkøbsemner, der kan sikre Bygma Gruppens fortsatte vækst.

25 års jubilæet markeres internt i Bygma

Nærmere oplysninger:
Kommunikationsrådgiver Jytte Wolff-Sneedorff, tlf: 88 51 19 37, jws@bygma.dk

Bygma Gruppen beskæftiger ca. 2.300 medarbejdere fordelt på mere end 100 forretningsenheder i hele Norden. Koncernen er den største danskejede leverandør til byggeriet, med aktiviteter inden for salg og distribution af byggematerialer til både større og mindre byggerier. Bygma Gruppen omsætter for ca. 7,5 mia. DKK.