Tilskud til boligrenovering

- energitilskud eller håndværkerfradrag

 

Nyt energitilskud

Den nyetablerede Bygningspulje til flere forskellige energiforbedringer i helårsboliger er for private boligejere, andelsforeninger og ejerforening i etageejendom.

Læs mere om energitilskud

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget giver i 2020 et fradrag på op til 12.500 kr. (12.200 kr. i 2019) af arbejdslønnen for hver person over 18 år i hustanden.

Læs mere om håndværkerfradragtilskud til at gøre din bolig klimavenlig - skattefrit tilskud - energimærkning - spar energi


Vent til 2021 med at søge

Tilskudspuljen er sandsynligvis allerede opbrugt i år. Energistyrelsen opfordrer dig til at søge i 2021. Der åbnes for ansøgniner i første kvartal.


Mange fordele ved energiforbedringer

Uanset om det er små eller større forbedringer, du vil lave i din bolig,
kan det betale sig at tænke energien med. Det giver ofte fordele som:

 •  Lavere varmeregning
 •  Sundere indeklima
 •  Bedre komfort uden træk og kulde
 •  Moderne løsninger og arkitektur
 •  Øget salgsværdi
 •  Klimavenlig bolig, der sparer CO2

 

OBS: Vælg mellem energitilskud og håndværkerfradrag

Vær opmærksom på, at du kan ikke søge om både energitilskud og håndværkerfradrag til samme projekt. Du vælger, hvad der bedst kan betale sig i forhold til dit projekt.

Energitilskud

Den nye Bygningspulje, som skal sætte skub i Danmarks grønne omstilling ved at støtte en række energiforbedringer i helårsboliger, er målrettet:

 • privatpersoner
 • andelsforeninger
 • ejerforeninger i etageejendomme

Bemærk, at der tildeles tilskud efter først til mølle-princippet, som behandles af Energistyrelsen.

Eksempler på energitilskud til:

 • forskellige former for isolering
 • luft til vand varmepumper
 • jordvarme
 • optimering af boligens drift og energimærkning

sparenergi.dk kan du:
Få tilsagn til tilskud først

Den gamle tilskudsordning via energiselskaberne udløber ved årets udgang og erstattes af den nye Bygningspulje, hvor du ansøger om tilskud her hos Energistyrelsen. BEMÆRK, det er vigtigt, at arbejdet ikke er påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud. Samtidig skal du være opmærksom på:

Krav og vilkår ved energitilskud

 • Energimærkning* som ikke er ældre end d. 1. oktober 2012. Hvis energimærkningen af boligen er ældre, kræver det en ny, som du også kan få tilskud til. Find energimærkningsfirma her
 • Boligen eller bygningen skal være registreret som helårsbeboelse
 • Håndværkerfradrag på samme projekt er ikke muligt, hvis du benytter dig af energitilskud
 • Du har 2 år til at gennemføre projektet
 • Energiforbedringsprojektet skal være på minimum 5.000 kr.
 • Arbejdet skal udføres af en håndværker, som skal fremgå af fakturaen.

* Kravet om energimærkning gælder ikke, hvis du skal konvertere fra olie-/gasfyr, elevarme eller biokedel til luft til vand varmepumpe eller jordvarme.

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget giver i 2020 et fradrag på op til 12.500 kr. (12.200 kr. i 2019) af arbejdslønnen for hver person over 18 år i hustanden for håndværksydelser som fx:

 • Udskiftning af ruder, vinduer og yderdøre med glas
 • Isolering af tag, gulv og ydervægge
 • Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller
 • Kloakarbejde på egen grund
 • Tilslutning til bredbånd
 • Fornyelse og etablering af dræn
 • Udvendigt malerarbejde (bortset fra tag, udhæng, vindskeder og sternbrædder)
 • Radonudsugning
 • Installation af luft til luft-varmepumper med og uden kølefunktion samt jordvarme

Ydelser der ikke giver fradrag fra 2018:

 • Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
 • Solafskærmning af vinduer og glasdøre
 • Energirådgivning
 • Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger
 • Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
 • Installation af ladestik til elbiler
 • Fjernelse af asbest, PCB og bly

Læs mere om håndværkerfradraget i 2020 på SKATS hjemmeside