Tilskud til boligrenovering

- energitilskud eller håndværkerfradrag

 

Energitilskud

Bygningspuljen giver tilskud til flere forskellige energiforbedringer i helårsboliger og er for private boligejere, andelsforeninger og ejerforening i etageejendom.

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget giver dig i 2021 et fradrag på op til 25.000 kr. pr. person (12.500 kr. i 2020).

Muligheder for tilskud

Vælg mellem energitilskud eller håndværkerfradrag

Vær opmærksom på, at du kan ikke søge om både energitilskud og håndværkerfradrag til samme projekt. Du vælger, hvad der bedst kan betale sig i forhold til dit projekt.

Energitilskud

OBS: Bygningspuljen er lukket for ansøgninger for 2021

Der er i alt søgt om tilskud for alle de 340 mio. kr. der var i efterårets runde, derfor er Bygningspuljen lukket for ansøgninger for i år. Puljen åbner igen i 2022. Hold dig opdateret her.

Bygningspuljen skal sætte skub i Danmarks grønne omstilling ved at støtte en række energiforbedringer i helårsboliger, og er målrettet:

 • Privatpersoner
 • Andelsforeninger
 • Ejerforeninger i etageejendomme

Bemærk, at der tildeles tilskud efter først til mølle-princippet, som behandles af Energistyrelsen.

Eksempler på energitilskud til:

 • Isolering
 • Vinduer og døre
 • Skift af varmetype
 • Optimering af husets drift

sparenergi.dk kan du:
Få tilsagn til tilskud først

Det er vigtigt, at arbejdet ikke er påbegyndt, før der er givet tilsagn om tilskud. Samtidig skal du være opmærksom på:

Krav og vilkår ved energitilskud

 • Energimærkning* som ikke er ældre end d. 1. oktober 2012. Hvis energimærkningen af boligen er ældre, kræver det en ny, som du også kan få tilskud til. Find energimærkningsfirma her
 • Boligen eller bygningen skal være registreret som helårsbeboelse
 • Håndværkerfradrag på samme projekt er ikke muligt, hvis du benytter dig af energitilskud
 • Du har 2 år til at gennemføre projektet
 • Arbejdet skal udføres af en håndværker, som skal fremgå af fakturaen.

* Kravet om energimærkning gælder ikke, hvis du skal konvertere fra olie-/gasfyr, elevarme eller biokedel til luft til vand varmepumpe eller jordvarme.

Håndværkerfradrag

Håndværkerfradraget giver dig i 2021 et fradrag på op til 25.000 kr. pr. person (12.500 kr. i 2020).

Eksempler på håndværksydelser der giver tilskud til i 2021:

 • Isolering af ydervægge
 • Udskiftning af vinduer og døre m.m.
 • Reparation og forbedring af skorsten
 • Installation eller udskiftning af varmestyringsanlæg
 • Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller
 • Reparation eller udskiftning af gasfyrskedler og varmeanlæg
 • Installation af varmepumper, herunder jordvarmepumper
 • Installation eller forbedring af ventilation
 • Installation eller forbedring af visse afløbsinstallationer og dræn
 • Bredbånd og tyveri alarm

Læs mere om håndværkerfradraget i 2021 på SKATS hjemmeside
tilskud til at gøre din bolig klimavenlig - skattefrit tilskud - energimærkning - spar energi


Mange fordele ved energiforbedringer

Uanset om det er små eller større forbedringer, du vil lave i din bolig,
kan det betale sig at tænke energien med. Det giver ofte fordele som:

 •  Lavere varmeregning
 •  Sundere indeklima
 •  Bedre komfort uden træk og kulde
 •  Moderne løsninger og arkitektur
 •  Øget salgsværdi
 •  Klimavenlig bolig, der sparer CO2