Take back i praksis hos Bygma

Gennem stærke partnerskaber understøttes affaldsforebyggelse i praksis for at opnå optimale miljømæssige resultater.

Take back ordninger i praksis

I Bygma har vi indgået strategiske partnerskaber for at kunne hjælpe vores kunder med dette og spare miljøet for unødvendig CO2-udledning.

Læs om hvordan partnerskaberne gør det lettere, at opnå de miljømæssige hensyn, der minimerer CO2 udledningen samt optjene point i certificerede projekter. 

Genanvendelse af gips

Marius Pedersen supporterer Bygmas initiativ om at sende gips til genanvendelse i nye gipsplader. Ved indlevering noteres relevante data med henblik på mængde og CO2-opgørelse. Gipsen må gerne indeholde søm og skruer.

Estimeret til 80 % genanvendelse. Der stilles meget specifikke krav om, hvilke gipsmaterialer der kan genanvendes.

Fibergips indgår ikke i denne indsamling.

Se hvordan genanvendelse af gips kvalificeres til hhv. DGNB- og Svanemærket- byggeri her.

Kontakt din bæredygtighedsambassadør i din lokale Bygma, eller tag direkte fat i vores dygtige bæredygtighedskonsulenter for at høre nærmere.

Håndtering af sten og beton

Recycon kan hjælpe med håndtering af en lang række produkter – med fokus på sten og beton. Recycons procedure for sten er, at det indleverede materiale knuses, sorteres og bruges til nye betonprodukter. Derved løftes affaldet i affaldshierarkiet og ved indlevering noteres relevant data med henblik på mængde og CO2-opgørelse til senere brug for kundens dataindsamling.

Når Recycon modtager ’betonaffald’ kører de en tørstofanalyse pr 2.500 tons og har samtidig en udvaskningsanalyse. De knuser i første omgang i fraktion 0-80 mm med magnetbånd og suger for at få de store fremmedlegemer godt ud af betonen, inden ’den rigtige’ knusningsmetode igangsættes. Her knuses fraktioner i størrelsen 0-22 mm atter engang med magnetbånd, og nu også med en ’støvsuger’ til opsugning af fx. fiberarmering eller plastlegemer.

Når det knuste produkt er fremstillet, bliver det sorteret i størrelsen hhv. 0-4 / 4-8 / 8-16 / 16-22 mm. Alle fraktioner over 0-4 mm bliver sorteret med magnetbånd og suges for at tage de sidste fremmede fraktioner, som måtte være tilbage i betonen. Når alle fraktionerne herefter er forarbejdet, så de opfylder kriterierne til ISO DS 206 certificering, tages en ekstra udvasknings-og tørstofsanalyse for at sikre, at der ikke er fremtvunget tungmetaller, bly, krom eller andre farlige stoffer i forbindelse med knusnings og sorteringsprocessen. Derved sikres der, at det er et 'rent' produkt som er klar til at indgå i ny produktion.

Se hvordan genanvendelse af sten og beton kvalificeres til hhv. DGNB- og Svanemærket- byggeri her.

Kontakt din bæredygtighedsambassadør i din lokale Bygma, eller tag direkte fat i vores dygtige bæredygtighedskonsulenter for at høre nærmere.

Vinduer og yderdøre med glas

(NB! Minimum 100 elementer)

Isover supporterer Bygmas initiativ om at hjælpe vores kunder med at sende vinduer og døre til genanvendelse. Det sker gennem et ressourcecenter i Middelfart, hvor glasset bliver knust inden det sendes til Isover og indgår i nye glasulds isoleringsprodukter. Ved indlevering noteres relevante data med henblik på mængde og CO2-opgørelse. Vinduerne/dørene må gerne være i rammer, men der kan i visse tilfælde skulle foreligge en miljørapport.

Se hvordan genanvendelse af vinduer kvalificeres til hhv. DGNB- og Svanemærket- byggeri her.

Kontakt din bæredygtighedsambassadør i din lokale Bygma, eller tag direkte fat i vores dygtige bæredygtighedskonsulenter for at høre nærmere.

Stenuldsisolering

Rockwool supporterer Bygmas initiativ om at hjælpe vores kunder med at afskær af stenuldsisolering går til genanvendelse. Det sker via RGS Nordic, som renser og tester isolering for uønskede stoffer og sender den retur til
Rockwool, for at indgå i produktionen af ny stenuldsisolering.

Ved indlevering noteres relevante data med henblik på mængder og CO2 opgørelser.

Modtag bevis på genanvendelse fra ROCKWOOL

Kunder, som har brug for en garanti for, at deres returuld bliver genanvendt til produktion af ny stenuldsisolering, kan få et recycling bevis fra ROCKWOOL, som f.eks. kan indgå direkte som en del af DGNB-dokumentationen.

Hvordan foregår returordningen i praksis?

Når en kunde indgår en aftale med RGS Nordic, vil man enten blive henvist til en af deres 24 anlæg rundt om i landet, eller til en kommunal genbrugsstation serviceret af RGS Nordic. Det er vigtigt at stenulden sorteres for sig, og ikke blandes med andre materialer. Det har nemlig stor betydning for den efterfølgende proces, at fraktionen er så ren som mulig.

Stenulden genbruges som sekundær råvare

Når RGS Nordic har klargjort returulden, køres det retur til en af Rockwools fabrikker. Her doseres den granulerede stenuld som sekundær råvare i produktion af nye stenuldsprodukter. På den måde sparer det udvinding af nye ressourcer og transport til Danmark.

De nye produkter køres herefter ud til byggepladser og trælaster rundt omkring i landet, inden de en dag, langt ude i fremtiden, endnu en gang skal genanvendes. På den måde leveres produkter videre i al uendelighed.

Kontakt og yderligere information

Se hvordan genanvendelse af stenuld kvalificeres til hhv. DGNB- og Svanemærket- byggeri her.

Kontakt din bæredygtighedsambassadør i din lokale Bygma, eller tag direkte fat i vores dygtige bæredygtighedskonsulenter for at høre nærmere.

Genanvendelse af træ

Bygma samarbejder med en række aktører ift. genanvendelse af træprodukter. Det betyder, at vi kan hjælpe vores kunder ift. mængder og formål iht. ansvarligt byggeri. Er det et ønske om at støtte socioøkonomiske værksteder, ansvarlig upcycling eller større mængder til genanvendelse med CO2 opgørelse, så har vi også løsningen.

Op til 85% genanvendelse

Marius Pedersen kan hjælpe Bygmas kunder med at sende træ fra rent træ (fraktion A1) og behandlet træ (fraktion A2) til genanvendelse hos Kronospan, hvor det bliver lavet til nye træplade-produkter. Ved indlevering noteres relevante data med henblik på mængde og CO2-opgørelse. Træet må gerne indeholde søm og skruer. Dette er estimeret til 85 % genanvendelse.

Der stilles meget specifikke krav om, hvilke træmaterialer der kan genanvendes, herunder ubehandlet træ og blandet træ.Socioøkonomisk værksted benytter genbrugte byggematerialer

Socioøkonomisk værksted

Kofoeds Skole i København, Århus, Aalborg og i Nuuk, driver flere socioøkonomiske værksteder, hvor folk som står uden for arbejdsmarkedet kan komme og øve sig i at arbejde og få en fast social tilknytning.

Ét af værkstederne er et træværksted, hvor de løbende har brug for rest/affaldstræ af forskellig slags: Fyr, eg og bøg har interesse, samt krydsfinér.

Så ønsker I som Bygmas kunder, at bidrage til et socioøkonomisk værksted, med rester fra eget lager eller egne byggesager, vil Kofoeds skole være taknemmelig for at modtage disse.Nyt liv i designmøbler

Bygma har ydermere et samarbejde med Wecycle Furniture, hvor overskudstræ, som normalt kasseres på byggepladsen, nu upcycles til designmøbler i høj kvalitet.

Wecycle Furniture er en virksomhed med fokus på ansvarlig indretning og genbrug af møbler. Deres mission er at give nyt liv til gamle møbler og skabe bæredygtige indretningsløsninger, der er gode for både miljøet og for deres kunder.

Wecycle furniture kan genbruge reglar og lægter over 50 cm i længden.

Se hvordan genanvendelse af træ kvalificeres til hhv. DGNB- og Svanemærket- byggeri her.

Kontakt din bæredygtighedsambassadør i din lokale Bygma, eller tag direkte fat i vores dygtige bæredygtighedskonsulenter for at høre nærmere.

Elrecycling

Sæt strøm til de lokale foreninger med jeres gamle elværktøj

Elrecycling kan hjælpe Bygmas kunder med kasseret elværktøj. Elrecycling har specialiseret sig i at tage kasseret elværktøj retur, og give det nyt liv. Når kunden afleverer kasseret elværktøj i sin lokale Bygma, sørger hver filial for, at det bliver samlet ind og sendt til korrekt genanvendelse. Det beløb der refunderes for, fordobler Bygma A/S, og kunden er herefter med til at bestemme, hvilken lokal forening, der skal have gavn af det indsamlede beløb.

Det kalder vi ’Sæt strøm til de lokale’!

Tøm værkstedet, bilen og lageret for udtjent el-værktøj

Så husk at opfordre vores mange kunder til at tømme værkstedet, bilen og lageret for det udtjente elværktøj, og vær med til at styrke det lokale foreningsliv.

Kontakt din bæredygtighedsambassadør i din lokale Bygma, eller tag direkte fat i vores dygtige bæredygtighedskonsulenter for at høre nærmere.

Genanvendelse af arbejdstøj

I Bygma vil vi gerne tage ansvar og bidrage, både til den grønne omstilling og den cirkulærer dagsorden når det gælder arbejdstøj. Derfor har vi indgået et samarbejde med Haack Recycling, som har specialiseret sig i at tage udtjent og renvasket arbejdstøj retur, nedbryde det og omdanne det til akustikprodukter.

Lad det brugte arbejdstøj indgå i et cirkulært forløb

Bygma tlbyder - sammen med MASCOT - også de mange erhvervskunder, der benytter arbejdstøj fra MASCOT, at deres brugte arbejdstøj kan indgå i et cirkulært forløb, som en del af et nyt materiale!

I samarbejde med F.Engel, kan virksomheder benytte RE:TURN til at indlevere kasseret tøj fra F.Engels 3 brands ENGEL Workwear, SUNWILL og DEERHIUNTER og give det nyt liv

Læs mere om de forskellige ordninger herunder.

HAACK Recycling

I Bygma vil vi gerne tage ansvar og bidrage, både til den grønne omstilling og den cirkulærer dagsorden. Derfor har vi indgået et samarbejde med Haack Recycling, som har specialiseret sig i at tage udtjent og renvaskede arbejdstøj retur, nedbryde det og omdanner det til akustikprodukter.

Det betyder at det udtjente arbejdstøj ikke bliver fragtet til udlandet, men håndteres i Ringsted og dermed giver en mindre CO2 udledning på transporten.

Derudover vil indsamlingen af arbejdstøj sikre, at I har styr på det brugte arbejdstøj, så medarbejdere eller tidligere medarbejdere ikke benytter det i anden kontekst.

Det vil styrke kundens grønne profil og give dem en god historie at fortælle både i deres ESG-rapport og i deres markedsføring.

Send dit renvaskede arbejdstøj til HAACK Recycling

I praksis betyder det at kunden kan indsamle udtjent og renvaskede arbejdstøj og sende det til HAACK Recycling i Ringsted, som nedbryder det og laver akustikprodukter til kunden af aflagte arbejdstøj.

Det kunne være akustikbilleder med logo eller værdier påtrykt, som kan hænge i deres virksomheden, akustikpaneler i kontorlandskabet eller helt tredje akustikprodukter.

MASCOT Re-worked

Bygma tilbyder nu - sammen med MASCOT - vores mange erhvervskunder, der benytter arbejdstøj fra MASCOT, at deres brugte arbejdstøj kan indgå i et cirkulært forløb, som en del af et nyt materiale!

MASCOT RE-worked® er et samarbejde mellem MASCOT, Bygma og de af vores mange erhvervskunder, der benytter MASCOTs arbejdstøj.

Modtagelse og forsendelse af opsamlingskasser

Når aftalen er indgået mellem forhandleren og kunden, modtager kunden opsamlingskasser, hvori de kan indsamle deres udtjente og renvaskede arbejdsbeklædning. De fyldte kasser sendes herefter direkte til vores samarbejdspartner.

Det indsamlede MASCOT arbejdstøj bliver af vores samarbejdspartner nedbrudt i små dele. Herefter bliver tekstilstykkerne presset sammen til måtter af forskellig tykkelse og hårdhed, som efterfølgende kan indgå i alt fra møbelproduktion til isoleringsmateriale i byggeindustrien.

Optimér dit CO2 regnskab

Konceptet MASCOT RE-worked® er særligt velegnet til virksomheder, som har fokus på genanvendelse af brugte materialer, eller ønsker optimering i deres CO2-regnskab samt på det samlede miljømæssige fodaftryk.

Kontakt din lokale Tøjshop medarbejder og modtage vejledning i returordninger på arbejdstøj.

F.Engel RE:TURN

Med RE:TURN kan din virksomhed indlevere kasseret arbejdstøj og give det nyt liv. På den måde kan vi sammen gøre en forskel og bidrage til at reducere ressourceforbrug og CO2-udledning.

RE:TURN retur- og afhentningssystemet til brugt arbejdstøj

RE:TURN er en logistikløsning, hvor F.Engel faciliterer processen med et retur- og afhentningssystem, så virksomheder på enkel og dokumenteret vis kan sende det brugte tøj til videre forarbejdning.

F. ENGEL arrangerer transport af det brugte tøj, som sendes til deres samarbejdspartner SOEX i Tyskland, hvor de har mere end 20 års erfaring inden for tekstilsortering til genanvendelse og genbrug af tøj. Med RE:TURN gør de det let for jer at sende brugt tøj til genanvendelse. Det eneste, I skal gøre, er at lægge det udslidte tøj i den udleverede RE:TURN-kasse, som er placeret på din virksomheds valgte RE:TURN-lokation.

Når RE:TURN-kassen er fuld, afhentes tøjet af F. ENGEL, efter at afhentningen er registreret ved hjælp af vores retursystem, som genererer de relevante informationer til forsendelsesetiketten, emballagen og afhentningen.

SOEX sorterer og omdanner tøjet til fibre til nye tekstilproduktioner

Når RE:TURN-forsendelsen ankommer hos F. ENGEL, bliver tøjet vejet og registreret, indtil vi har opsamlet en lastbilfuld med brugt tøj. Derpå sendes det til SOEX, som tager sig af den videre genanvendelsesproces.

De store tekstilmængder sendes til SOEX, hvor det indsamlede tøj sorteres og omdannes til blandt andet fibre, der kan anvendes til nye tekstilproduktioner og garn eller til isoleringsmateriale i områder såsom byggebranchen og bilindustrien.

Økonommi: Der er en fast kilopris for aflevering af det udtjente arbejdstøj.

Kontakt din lokale Tøjshop medarbejder og modtage vejledning i returordninger på arbejdstøj.