Høreværn - Sikre ører betyder sikker arbejdsplads

På mange værksteder og byggepladser udsættes de ansatte for støjbelastninger, enten i form af spidsbelastninger eller vedvarende støj. Det øger både risikoen for varig skade på hørelsen, koncentrationsbesvær og hyppigere sygdom blandt de ansatte.

Der er stor forskel på den enkelte medarbejders tolerance over for støj. Derfor er støjniveauer og grænseværdier fastsat ved en objektiv måling i decibel.

Som den største danskejede leverandør af byggematerialer til dansk byggeri, er vi også leverandør af sikkerhedstøj, beskyttelsesbriller og høreværn samt vejleder i valg af professionelle ørepropper og ørekopper fra 3M, Peltor og Otto Schachner.

Kravene til høreværn

Kravene til høreværn er entydige

Arbejdstilsynet kræver, at arbejdsgiveren skal stille høreværn til rådighed for medarbejderne, hvis støjbelastningen overstiger 80 dB(A), hvis spidsværdierne overstiger 135 dB(C), eller støjen i øvrigt er skadelig eller stærkt generende.

Kilde: Arbejdstilsynet vejledning D.5.2-2

Vælg de rette høreværn - vælg kvalitet med komfort

Medarbejderen får optimalt beskyttelse, når høreværnet bæres gennem hele arbejdsdagen. 

Komfort er også afgørende for at minimere eller helt undgå høreskader. Er høreværnet både effektivt og behageligt at bære, bliver det naturligt at tage tage det i brug gennem hele arbejdsdagen, også i perioder med ophold og ved lavere støjniveauer.

Læs også om støj på byggepladsen i BR18

Ved byggeprojekter skal du også forholde dig til støj og støvgener i forhold til nabogrunde. I bygningsreglementet BR18 er det beskrevet hvorledes du skal forholde dig til lovpligtig afskærmning og beskyttelse.

bygma-hoerevaern-milwaukee-oerekopper.jpg

Før du vælger høreværn

Hos Bygma fører vi et stort udvalg af høreværn, og i vores butikker vejleder vi dagligt i markedets bedste ørekopper og ørepropper. Inden du bestiller høreværn til dig selv eller dine ansatte, bør du overveje følgende:

Ved du, hvor kraftig støjen på arbejdspladsen er, og i hvilke frekvensområder støjen ligger? Læs arbejdstilsynets vejledning i at måle støjen på arbejdspladsen

Hvor meget taler de ansatte sammen under arbejdet? Skal de ansatte kunne tale i telefon, mens de bærer høreværn? Flere moderne høreværn kan kobles trådløst til de ansattes mobiltelefoner. Det giver både optimal beskyttelse af hørelsen og øger sikkerheden, fordi medarbejderen holder hænderne fri.

Hvor vigtig er komforten for den enkelte medarbejder? Behagelige høreværn bliver taget i brug hyppigere - men behovene er forskellige. Tal med dine ansatte om deres behov og afprøv de mange forskellige modeller af høreværn fra 3M Peltor, Howard, og Otto Schachner, der tager forskellige hensyn til komfort, funktioner og arbejdsopgaver.

Bruger dine ansatte også sikkerhedshjelm? Her kan fleksible sikkerhedshjelme, som fx Milwaukee Bolt, være en effektiv måde at kombinere både høreværn, sikkerhedsbriller og hovedbeskyttelse på.

Høreværn til professionelle og erhverv

Høreværn til privatkunder og Bygmaster

Peltor Høreværn

Digital støjreduktion er ikke høreværn

Moderne høretelefoner med bluetooth har høj komfort og indbygget digital støjreduktion. Støjreduktionen i høretelefoner er dog kun designet til, at fjerne irriterende og generende baggrundsstøj og er ikke godkendt som høreværn til arbejdspladsen.

På arbejds- og byggepladser skal der anvendes CE-mærkede høreværn. De kan være fra fx Peltor, 3M og Otto Schachner til eksempelvis arbejdssituationer med motorsave, vinkelslibere eller andre maskiner i henhold til arbejdstilsynet regler.

Har dine medarbejdere et stort ønske musik mens de arbejder, tilbyder Bygma et stort udvalg af komfortable CE-mærkede høreværn med indbygget radio eller mulighed for streaming musik og synkronisering med telefoner.. På den måde får dine ansatte det bedste fra moderne bluetooth høretelefoner og  godkendte høreværn.

Kilde: Dansk industri

Rengøring af høreværn

Vedligehold af høreværn

Ørekopper der ikke slutter tæt, beskytter ikke tilstrækkeligt og tilsvarende mister ørepropper deres evne til at lukke støjen ude. Vedligehold af høreværn er afgørende for at de yder den krævede beskyttelse.

Rengør ørekopperne dagligt med en renseserviet, eller en opvredet klud. Hørekopperne må ikke nedsænkes i vand.

Udskift ørepropper i skum dagligt og rengør plastik, gummi og latex ørepropper samt bøjlehøreværn hver dag som anvist af producenten.

Skift høreværnets dæmpningspuder og skum løbende, typisk hvert 6. måned eller efterhånden som der er synlig eller mærkbar slidtage.