Asfalt

Asfalt benyttes til at asfaltere veje, så de bliver behagelige for alle køretøjer og private bilister at køre på Danmarks veje, uanset om man kører en lastbil, personbil eller traktor. Asfalt benyttes ligeledes til at asfaltere cykelstier, så cyklister kan bruge cykelstierne uden problemer.

Asfalt består af omtrent 95% stenmaterialer og 5% bitumen. Sidstnævnte er et olieprodukt som sikrer at stenene klistrer sammen, når asfalt påføres vejene og giver samtidig asfalten en genkendelige sort farve. I dag kan man også få asfalt bestående af et materiale, der består af bio-baseret bindemidler udvundet fra planter fremfor bitumen. Der findes flere asfaltrecepter i Danmark der sikrer asfalt til ethvert formål, hvad enten dette er hård asfalt til parkering for private, blødere asfaltering til motorveje, hvor der køres i høj fart - og med mere trafik hele tiden. Derudover findes der også porøs asfalt til håndtering af regnvand, samt asfalt med lav rullemodstand der sparer energi eller andet.

Det kan indebære flere miljøfordele

En af de store miljøfordele ved asfalt er, at det er 100% genbrugeligt. Derfor er asfalt en miljøfordel, der har stor betydning - særligt fordi vi asfaltere i høj grad, både når der skal laves nye indkørsler til større byggerier eller lignende. Derudover benyttes der såkaldt støjreducerende asfaltprodukter i Danmark, til at nedsætte trafikstøj i nærheden af bebyggede områder. Derigennem bliver asfalt et særligt værdisat produkt af de fleste, så trafikstøj ikke er forstyrrende, når man er ude og køre. På det seneste tilbyder man også klimaasfalt, der reducerer CO2-udledningen ved produktion af asfalt. Husk, at jo mere genbrugelige produkter du anvender, desto mere miljøvenlig er dine nye belægninger. Asfaltindustrien har gennem tiden anvendt genbrug af gammel asfalt materialer i stor stil i over 30 år. Målet er at komme op på 100% genbrug med tiden. Dette betyder, at der lige er en lille vej endnu, som vi skal finde, for at opnå det resultat. I dag genbruges omkring 60% af asfalten der opbrydes hvert år på landsplan. Der genbruges ikke kun asfalt, men også andet materiale, såsom fejesand, slagger og brugte bildæk - dog ikke til the. I det store hele, er dette et godt resultat. Søg og du finder mere info om asfalt på vores website.

produkterFiltrer visning

+ Vis alle

  Vores historie indenfor asfaltarbejde

  Da asfalt er et naturligt forekommende produkt, er det ikke så underligt, at det altid har været en levering gennem de tiden. Førhen er asfalt blevet brugt til at tætne dit vandbeholdningsanlæg, eller også er det blevet brugt til mørtel mellem sten til konstruktioner. Derfor er asfalt gennem årene blevet brugt til at gøre ting vandtætte - men man kan også bruge det som belægning på vejene. Tjære kan også bruges til at lappe ting sammen, men benyttes ikke lige til at asfaltere længere. I stedet blev asfaltering udbredt som vejbelægning i hele Europa i omkring år 1830.

  Asfaltering i dag

  I 1970'erne gik man fra bygas til naturgas, hvilket betød, at der ikke længere blev produceret den samme mængde tjære, som et biprodukt. Derfor begyndte man at asfaltere vejene med nye produkter, hvor der hidtil både var brugt tjære i kombination med asfalt. Asfaltfirmaer arbejder i dag både med vejbelægning, men også med tagbelægning i form af tagpap. Det kan de gøre, da asfalten størkner, når det nedkøles, men opvarmes det derimod bliver det tyktflydende og medgørligt. Dette betyder, at man kan smelte tagpappladerne sammen. Den mest udbredte form for vejbelægning er betonasfalt, som man kan bruge ved vejbelægning på vejene.

  Indkørsler til enhver

  Når du er privat, har du en specifik idé om, hvordan dit hjem skal se ud. Dette indebærer også en indkørsel. Skal indkørslen holdes simpel med en enkel asfaltering, eller skal den i stedet bestå af et mønster fremstillet af fliser? Der findes forskellige løsninger. Det samme gør sig gældende i det offentlige. I de fleste virksomheder er der mulighed for parkering ved arbejdspladsen. Disse arbejdspladser kræver også asfaltering af parkeringspladserne, så disse bliver fin - ikke både til kollegaer, men også kunder. Kontakt eller søg efter forskellige asfalteringsvirksomheder for at blive klogere på hvilken type asfaltering I skal benytte til jeres parkeringsplads på arbejdspladsen - samt hvilke priser der udbydes for en asfaltering af en parkeringsplads. Andre kunder, der også kan have brug for hjælp er offentlige institutioner - uanset hvilken, der er tale om. Der tages højde for de behov, som institutionen har behov for.