Kender du Bygningsreglement BR18?

Læs her hvad det betyder for dig som håndværker

Det nye bygningsreglement trådte i kraft den 1. januar 2018, og frem til den 30. juni kan BR15 stadig anvendes. Men fra den 1. juli kan der kun søges om byggetilladelse efter BR18.

Hvis du som håndværker eller entreprenør vil sikre dig mod fejl og mangler, som senere skal udbedres via dyre og tidskrævende reparationer, bør du sætte dig ind i de nye regler i BR18. Så har du overblik over hvad byggeloven kræver, og hvordan du bygger teknisk korrekt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.  

Al bebyggelse er omfattet

Bygningsreglementet gælder som udgangspunkt for al bebyggelse; bl.a. nybyggeri, tilbygning, ombygning, renovering, nedrivning og vedligeholdelsesbyggearbejder m.v.

Krav og vejledninger er adskilt

BR18 er designet til nettet og er let at overskue. Strukturen er ændret, så vejledningsteksten ikke længere indgår i selve bekendtgørelsen, men findes i selvstændige kapitler. Dermed fremgår det tydeligere, hvad der er krav og hvad der er vejledninger. Desuden er der udarbejdet en række nye vejledningstekster.

Teknisk byggesagsbehandling væk fra kommunen

Den tekniske byggesagsbehandling er fjernet fra de kommunale myndigheder. Den er erstattet af en ny certificeringsordning for brand- og konstruktionsmæssige forhold, som skal sikre at de primære forhold omkring bygningernes sikkerhed er i orden. Fremover er det certificerede rådgivere der har ansvar for at kontrollere at brand- og konstruktionskravene er overholdt. 

Du kan læse mere om Bygningsreglement BR18 på: