AB18 – Nye aftalevilkår for byggeriet

Vær opmærksom på hvad det betyder for dig som entreprenør

Den 1. januar 2019 træder den nyeste udgave af AB-systemet (almindelige betingelser) i kraft, når AB18 afløser AB92.

For at sikre at aftaler og samarbejde fungerer optimalt, benytter byggeriets parter frivillige standardvilkår ved indgåelse af kontrakter om bygge- og anlægsarbejder. Oftest anvendes AB-systemet, som har eksisteret i mere end 100 år, og som løbende bliver revideret for at det kan blive ved at være tidssvarende.

Nu er den nyeste revision på vej, og det kan være nyttigt for dig at sætte dig ind i de standardvilkår, som AB-udvalget anbefaler at parterne anvender efter årsskiftet. De nye vilkår er for en stor del inspireret af internationale standarder og indeholder en række ændringer i forhold til det eksisterende regelsæt.

 

ArbejdsplanDetaljerede arbejdstidsplaner
AB18 indeholder bl.a. en række krav til arbejds- og tidsplaner for at imødegå udfordringer med planlægning og udførelse. Udbudsmaterialet for et bygge- eller anlægsarbejde skal fremover indeholde en hovedtidsplan. Som entreprenør skal du udarbejde en arbejdstidsplan, hvor rækkefølgen af de enkelte arbejder i planen er angivet.

 

 

 

mellemfristerMellemfrister skal også overholdes
Som noget nyt forpligter bygherre og entreprenør sig nu til sammen at vurdere om tidsplanerne bliver overholdt. Hvis mellemfrister overskrides forpligtes parterne til at opdatere tidsplanerne. I sidste ende kan der udstedes dagbøder, hvis overskridelsen af mellemfrister er afgørende for byggeriets videre proces.

 

 

 

ChecklisteFør-gennemgang inden aflevering
For at minimere antallet af fejl og mangler indføres krav om løbende kvalitetssikring og før-gennemgang inden den endelige aflevering af byggeriet. Som entreprenør er du forpligtet til at deltage i denne gennemgang, så eventuelle fejl og mangler kan nå at blive udbedret inden aflevering. 
Der indføres desuden en afhjælpningsgennemgang, hvor der aftales en plan for hurtig afhjælpning.

 

 

 

løsningstrappeLøsning af konflikter
Hvis der opstår konflikter under byggeriet, indeholder AB18 en ”løsningstrappe”, der har til formål at få parterne til selv at løse konflikten – uden inddragelse af ekstern bistand. De to første trin omfatter forhandling mellem parterne på hhv. projektleder og ledelsesniveau. Og først efter udløb af en aftalt frist for forhandling, kan sagen indbringes til mægling, syn og skøn eller voldgift. 

 

 

 

Du kan læse mere på om AB18 på:  https://www.trafikstyrelsen.dk
Her kan du også finde flere oplysninger, som kan være væsentlige for dit næste byggeprojekt.

 

Kom ind i Bygma og lad os hjælpe dig med sparring og vejledning om din byggeproces- og materialer

proffshop

Toj

Nyhedsbrev