Fortrydelsesret ved køb på Bygma.dk

Billedresultat for pil tilbage

Som kunde har du 60 dages fortrydelsesret til at fortryde et køb foretaget på Bygma.dk uden begrundelse. Fortrydelsesfristen udløber 60 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får varerne i fysisk besiddelse. Når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis, eller drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 60 dage efter den dag, hvor du eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare, det sidste parti eller den sidste del i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os på den nedenfor anførte adresse, fax eller e-mail din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring (f.eks. ved postbesørget brev, fax eller e-mail). Du kan benytte denne standardfortrydelsesformular, men det er ikke obligatorisk. Du har også mulighed for at udfylde og indsende fortrydelsesformularen eller en hvilken som helst anden utvetydig meddelelse på vores hjemmeside bygma.dk. Hvis du anvender denne mulighed, kvitterer vi omgående på et varigt medium (f.eks. pr. e-mail) for modtagelse af en sådan meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten.


Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet. 

Hvis du udøver din fortrydelsesret i denne aftale, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den billigste form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Du returnerer varerne eller afleverer dem til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor du har informeret os om udøvelsen af aftalens fortrydelsesret. Fristen er overholdt, hvis du returnerer varerne inden udløbet af de 14 dage.

Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varerne. Visse varer kan ikke returneres med normal post, men kan ske ved fragtmand. Omkostningerne hertil varierer efter deres valg af fragtmand, typen af vare, der skal returneres og distancen varen skal sendes, men vil kun i sjældnere tilfælde kunne overstige 3.000 kr.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, de fungerer på. Værdiforringelsen ved sådan anden håndtering fastsættes blandt andet ud fra reduktionen af varens generelle handelsmæssige værdi ved returnering, herunder muligheden for at gensælge varen til en ny køber. Du skal være særligt opmærksom på, at brud på emballagen på maling, olier og øvrige forbrugsvarer herunder sækkevarer som jord, cement o. lign. kan indebære, at varen ikke kan gensælges og derfor er værdiløs.

Specielt hjemtagne varer

Specielt hjemtagne varer fra leverandør tages ikke retur. Fortrydelsesretten gælder ikke ved levering af varer fremstillet efter kundespecifikationer eller som har fået et tydeligt personligt præg. Det kan fx være varer, der er fremstillet eller skåret til efter kundens egne mål.

Hvis du fortryder købet, skal varerne sendes til:

Bygma
Nørrevænget 11
8600 Silkeborg

Hvad skal jeg sende med tilbage?

Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Det er ikke et krav, men ekspeditionen går hurtigere, hvis du udfylder returformularen


Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.