SkamoWall - Få et bedre indeklima

Et dårligt indeklima kan have alvorlige helbredsmæssige konsekvenser. Derfor er det vigtigt at håndtere fugt og skimmel i boliger.

Kalciumsilikatpladen SkamoWall Board og alle tilhørende produkter er diffusionsåbne, hvilket vil sige, at de kan optage og afgive fugt.

Når SkamoWall Board kommer i kontakt med fugt, vil den optage fugten, og fugten vil søge mod den tørre side af SkamoWall Board. Fugten vil derefter blive lagret i pladen indtil omgivelserne tillader pladen at afgive fugten. Et typisk eksempel på dette er en fugtig ydermur, hvor SkamoWall monteres på indersiden. SkamoWall vil optage fugten, og når der luftes ud eller ventileres vil SkamoWall afgive fugten ud i luften. 

Kalciumsilikatpladen sørger på den måde for at opretholde et sundt indeklima ved at optage fugt i bygningens konstruktion og sikrer derved, at fugten ikke giver optimale vilkår for skimmelvækst og potentielle sundhedsrisici.

Skamowall byggeplader og løsninger

Eksempel på brug af SkamoWall

Take Back ordninger til genbrug af byggematerialer

Eksempel på
montering af Skamowall

Nadja og Thomas fra TV-programmet "Vores Første Hus" brugte i forbindelse med renoveringen af deres kælder SkamoWall med det specifikke formål at forbedre indeklimaet i deres hus.

Kælderen er en vigtig del af ethvert hjem og fungerer ofte som et alsidigt område til opbevaring, rekreation eller ekstra plads til at bo.

Dog kan kældre undertiden have problemer som fugtighed, dårlig isolering og begrænset luftcirkulation, hvilket kan have en negativ indvirkning på det overordnede indeklima.

Skamowall til
kælder med fugt

Omdrejningspunktet i SkamoWall er kalciumsilikatpladen SkamoWall Board, der forhindrer dannelse af skimmelsvamp og håndterer fugtproblemer.

Denne funktion tiltalte især Nadja og Thomas, da de ønskede at undgå kælderlugten som er et tegn på fugt og dårlig ventilation, og i stedet skabe et tørt og sundt miljø i deres kælder.

Montering af Skamowall plader på mur
Færdig og fugtfri kælder med vaskerum

Overfladen pudses med SkamoWALL produkter

SkamoWalls alsidighed strækker sig ud over dets funktionelle fordele. Til overfladebehandling findes to typer puds, hvilket giver mulighed for at tilpasse kælderens udseende og æstetik efter eget valg.

Pudsens kvalitet og fleksibilitet giver mulighed for at skabe et personligt præg under renovering af f.eks. kældre og skabe et rum, der afspejler forskellige stilarter og æstetik afhængig af anvendelsen.

Sådan monterer du SkamoWall

Sådan monterer du SkamoWall

Monteringen af SkamoWall kan forklares kort ud fra seks punkter, der gør det nemt til både gør-det-selv projekter og professionelle håndværkere.

Monteringen sker i 6 trin

Klargør væggen
Klargør og tilpas materialerne
Montér pladen
Påfør grunder og puds
Montér de valgfrie beskyttelsesprodukter
Færdiggør væggen

Læs mere om
montering

Omdrejningspunktet i SkamoWall er kalciumsilikatpladen SkamoWall Board, der forhindrer dannelse af skimmelsvamp og håndterer fugtproblemer.

Denne funktion tiltalte især Nadja og Thomas, da de ønskede at undgå kælderlugten som er et tegn på fugt og dårlig ventilation, og i stedet skabe et tørt og sundt miljø i deres kælder.

Montering af Skamowall vægge

Udvalgte SkamoWall produkter

Take Back ordninger til genbrug af byggematerialer

SkamoWall er en
serie af produkter

SkamoWall Board kan nemt skæres til med almindeligt værktøj. SkamoWall er et let materiale, der vejer 225kg/m³ der nemt monteres af enkeltpersoner.

SkamoWall Bore er en lysningsplade, der bruges i siderne og i toppen af vinduer. SkamoWall Bore er også lavet af materialet kalciumsilikat, der sikrer et bedre indklima.

Skamol Lime Mortar er et kalkbaseret klæber og puds til montering af SkamoWall. En pose på 20kg skal rækker til 2,5m² som klæber (7mm) eller 7m² som puds (2mm).