Faldsikring

- gå ikke på kompromis med sikkerheden

Arbejdsgiveren er forpligtet til at stille egnet faldsikringsudstyr til rådighed, når arbejdssituationen kræver det. Hvis arbejde i højden ikke kan sikres med fx rækværk, stillads eller personløfter, skal der bruges faldsikringsudstyr.

Pligter ved faldsikringsudstyr

Én gang årligt skal faldsikringsudstyret gennemgå et lovpligtigt eftersyn, som er arbejdsgiverens ansvar.

Det er også et krav, at faldsikringsudstyret bliver brugt med det samme ved arbejdets begyndelse, under hele arbejdet og alle de steder, hvor det er påkrævet.

Brugeren af faldsikringsudstyret skal have instruktion i brug af udstyret og oplysning om risici ved ikke at bruge det, inden faldsikringsudstyret bliver taget i brug. Samtidig skal brugeren oplæres og om nødvendigt trænes i at bruge det med jævne mellemrum.

Og sidst men ikke mindst skal brugeren instrueres i en plan for redning efter fald, herunder redningsudstyr, da der hurtigt kan komme skader på en hængende person.
Spørg os om faldsikring

Der skal anvendes faldsikring i alle arbejdssituationer, hvor der er risiko for fald med skade til følge. Som grundregel altid når der er arbejdes i højder eller dybder på mere end 2 meter.

Faldsikringsudstyr opdeles i 3 hovedtyper:

  • Hindre personfald
  • Opfange den faldende person
  • Sænke og / eller løfte en person fx i brønde og siloer

Peter Nielsen, Bygma Roskilde

Faste og mobile faldsikringssystemer

Faldsikringssystemer kan enten være faste eller mobile. Fastmonterede systemer er oplagte, hvor der er behov for at færdes ofte og fungerer som ankerpunkt til personligt faldsikringsudstyr.

Horisontale systemer

Horisontale faldsikringssystemer er hovedsagligt til stål-, mur- beton- og tagkonstruktioner. Det er vigtigt, at glideren er godkendt til brug på den opsatte wire eller skinne, så begge dele er fra samme producent og er godkendt sammen.

Vertikale systemer

I master og på fastmonterede stiger og trin bruges vertikale wire- og skinnesystemer. Også her gælder det, at den enkelte glider skal være godkendt til brug på den opsatte skinne eller wire, så begge dele er fra den samme producent og er godkendt sammen.

Mere info om faldsikring
OBS: log ind og se produkter

Du kan kun se produkter og priser nedenfor, hvis du er logget ind i Proffshoppen. Opdater denne side, når du er logget ind i Proffshoppen for at se produkterne.

proffshopToj

3 praktiske sikkerhedspakker

Stort udvalg af faldsikringsudstyrVil du vide mere om faldsikring? Udfyld formularen - så kontakter vi dig!