Har du styr på asbesten?

Asbest har været forbudt i byggeriet i mere end 30 år, men du kan stadig risikere at støde på asbest i dit arbejde.

Du kan fx blive udsat for asbeststøv i forbindelse med en ombygning eller nedrivning. BFA for Bygge og anlæg har derfor lavet en nem oversigt, der viser dig, hvor du potentielt kan støde på asbest i dit arbejde og hvilke sikkerhedsforanstaltninger du skal tage.

Anmeldelse til Arbejdstilsynet

Det er vigtigt at være opmærksom på, hvornår arbejde med nedrivning af asbestholdigt materiale skal anmeldes til Arbejdstilsynet.

Beskyt dig mod asbest

Arbejdet med asbest kræver, at du har de rigtige personlige værnemidler for at beskytte dig mod de farlige partikler, som asbest indeholder. Asbest må ikke indåndes, da fibrene kan forårsage stor skade på især lunger og mave. Fibrene kan ikke nedbrydes af kroppen, og det gør derfor asbesten meget sundhedsskadelig.