Forudse fugtproblemer nemt og hurtigt

Efterisolering er et emne, der i stigende grad bliver vigtig i tider med klimaforandring og stigende krav til energibesparelser. Det kan dog være en udfordring at forudse om en efterisolering med tiden kan give fugtproblemer i bygningen.

 

Med den nye fugtberegner kan du som professionel inden for byggeriet få svar på, om en efterisoleringsløsning er fugtteknisk forsvarlig, eller om løsningen skal gentænkes.

Fugtberegneren er lavet af Videncenter for Energibesparelser i bygninger og er et online beregningsværktøj, der gør det nemt for dig at forudse evt. fugtproblemer. Den indeholder en række af de mest almindelige konstruktioner i beboelsesejendomme, som kan efterisoleres.

 

Sådan bruger du fugtberegneren

  • Vælg den eksisterende konstruktion, der skal efterisoleres
  • Indtast og vælg forhold om bygningen og indeklimaet
  • Vælg efterisoleringstiltag: materiale, tykkelse og afslutning
  • Fugtberegneren konverterer de indtastede data til et letforståeligt resultat og giver et overblik over eventuelle fugtproblemer, og hvad du kan gøre for at undgå dem

Fugtberegneren er udviklet af Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet (SBi) og Institut for Byggeri og Anlæg ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU Byg). Den er ejet og drevet af Videncenter for energibesparelser i bygninger.

Kilde: Videncenter for energibesparelser i bygninger

Fugt_vindue