Brandfugning med Danalim fugeprodukter

Du hindrer spredning af brand og røg fra én brandsektion til den næste ved at lave en god brandfugning.

Fire Guard S 564

-  en neutralhærdende 1-komponent silicone fugemasse, som hærder ved reaktion med 
   luftens fugt
- er let bearbejdelig og har høj klimatisk modstandsevne
- kan opnå brandklassifikationen EI 300 ved visse fugekonstruktioner

Fire Guard A 565

- en plastisk vandbaseret acrylfugemasse udviklet til passiv brandsikring af lineære
  fuger
- til fuger ved  vinduer, døre, lette skillevægge, gulve og lofter. Til indendørs brug.

Fire Guard A+ 566

- en plastisk vandbaseret varmeekspanderende acrylfugemasse
- bruges i forbindelse med passiv brandsikring af fuger omkring rørgennemføringer
  igennem væg og etageadskillelse
- Ved bestemte fugekonstruktioner kan fuger bestående af Fire Guard A+ 566 opnå
   brandklassifikationen EI 120 min.

Fire Guard MS 567

- Til fuger omkring fx vinduer, døre, lette skillevægge, gulve og
   lofter
- Lugtfri, neutral, hurtighærdende, kan overmales og har en fremragende bestandighed
   mod klimatiske påvirkninger
- Kan indgå i Svanemærket byggeri

Fire Guard PU NBS Foam 586

- til NBS-pistol, en professionel brandhæmmende 1-komponent polyuretanskum
- høj vedhæftnings- og isoleringsevne
- til fuger omkring  branddøre, vinduer og mellem betonelementer, kan også anvendes
  til udfyldning af små-huller og sprækker
- Tåler ikke sollys (UV-lys)

Fire Guard PU Foam 587

- en professionel brandhæmmende 1-komponent polyuretanskum
- høj vedhæftnings- og isoleringsevne
- til fuger omkring  branddøre, vinduer og mellem betonelementer, kan også anvendes
  til udfyldning af små-huller og sprækker
- Tåler ikke sollys (UV-lys)