> Skab grønne byrum
og styrk biodiversiteten
med betonløsninger

> Skab grønne byrum
og styrk biodiversiteten
med betonløsningerØgede mængder regnvand kræver nye løsninger

Klimaændringer medfører langt mere regn end tidligere. Bygma tilbyder i samarbejde med IBF forskellige LAR-løsninger (lokal afledning af regnvand) som kan hjælpe dine kunder med at løse de problemer, der opstår i kølvandet på de øgede mængder vand.

Mange danske kloaksystemer er dimensioneret til langt mindre regnmængder end vi ser i dag, og der sker derfor flere og flere oversvømmelser. Derfor har dine kunder brug for fremtidssikrede løsninger - både over og under jorden.

> Vilde bede i
det offentlige rum,
gir’ liv til de
danske insekter

 

Vi hjælper gerne med at vejlede om de forskellige løsninger, der kobler regnvandsafløbet fra kloakken og i stedet anvender forskellige former for landskabsbaserede afløb. Det kan fx være fra permeable belægninger, der leder regnvandet gennem nedsivningsfelter med groft fugemateriale, eller regnbede der sørger for at regnvandet siver ned og forsinkes eller opmagasineres til senere afledning. Det kan også være åbne eller lukkede render, der transporterer regnvandet til et ønsket sted eller afvandingskantsten, der leder regnvandet væk fra veje og stier.CASE: > IBF LAR LØSNINGER

I IrmaByen har man styr på vandet

IrmaByen i Rødovre er kendt for det ikoniske Kaffetårn, som blev opført tilbage i 1968. Men derudover vil byen i særdeleshed også blive kendt for måden byen håndterer regnvandet på. Med LAR løsninger og anlæg i beton, som skal forsinke og aflede vandet, skal byen nemlig kunne håndtere en 100 års hændelse.

Der findes ingen afvandingsriste i IrmaByen. Vandet langs vejene ledes nemlig fra fortove, veje og parkeringspladser til den permeable belægning: IBF Rima, som har en underbyggende drænstabil, hvilket får vandet til langsomt at sive ned til regnvandssystemerne. Idéen er at håndtere og forsinke vandet, der hvor vandet falder. Vandet fra de mange regnvandsbede og permeable belægninger, ledes hen til den store sø ved det store grønne areal, som i øvrigt er skabt med tanke for biodiversiteten - i form af vilde bede. Med Kaffetårnet i horisonten, er der her skabt et unikt og enestående sted for byens beboere, som i øvrigt har fået en fremtidssikret by, specielt når det handler om vand.

> FILM

Se interview med landskabsarkitekt Rikke Høy Eskedal og se de fine betonløsninger der er anvendt:Bassinløsninger

Vi vejleder også gerne om bassinledninger der kan tage over, når det eksisterende afløbssystem ikke kan klare de store vandmængder, om permarør- og brønde, der er stærke nok til at bære tung trafik og som lader regnvandet sive ud gennem rørenes betonvæg, og om linjeafvanding fra specifik afvandingskanal.

Kontakt din lokale Bygma

Der findes rigtig mange holdbare løsninger - som du kan præsentere for dine kunder - til skybrudssikring og moderne regnvandshåndtering. Kontakt din lokale Bygma, så finder vi den helt rigtige løsning til dit projekt.

PERMA-DRAIN®: >  

AFVANDING I INDKØRSLEN

Med IBF Permeabel belægning kan afvanding tænkes ind i selve belægningen i fx indkørslen.

Systemet er enkelt:

Ved anvendelse af IBF Perma-Drain® Home systemet håndteres regnvandet der hvor det falder. Vandet siver ned i jorden, og på den måde undgår man at belaste det eksisterende regnvandssystem. Ved at bremse vandet allerede i fx. indkørslen - er man dermed selv med til at bestemme hvor vandet ender.

Før du starter projektet skal du kontakte teknisk forvaltning i den aktuelle kommune og undersøge følgende:

  • Kan og må der nedsives vand på egen grund?
  • Har kommunen defineret en 5, 10 eller 100 års regnhændelse?
  • Er der mulighed for tilbagebetaling af tilslutningsafgift på regnvand ved nedsivning på egen grund?

En enkel pakkeløsning

IBF Perma-Drain® Home er en samlet pakke, der består af et bærelag DrænStabil®, etafretningslag DrænAf® og et belægningsprodukt. Her kan der vælges mellem:

  • IBF Fliser 30x30x8 cm, hvor der skal bruges fugekryds (2 cm fuge)
  • IBF Fliser 30x60x8 cm, hvor der skal bruges fugekryds (2 cm fuge)
  • SF-Rima® 21x21x8 cm belægningssten (afstandsklodser er ikke nødvendige)

Alle belægningssten og fliser fås i farven grå.

OBS: Løsningen tilbydes kun ved bestilling på min. 100 kvm.

Eksempel
Opbygning
Afstandsklodser