Betingelser for BYGMASTER medlemsskab

Det er gratis at blive BYGMASTER medlem. Du skal være fyldt 18 år og der skal være tilknyttet en e-mail til kontoen. Du bliver samtidig tilmeldt E-fakturering og sparer derved portogebyr. Med et Bygmaster medlemsskab får du 10% rabat på alle varer undtagen på kampagnevarer og skaffevarer.

BRUG AF BYGMASTER
For at opnå medlemstilbud skal du online være logget ind med dit password eller oplyse din kode i Bygmas butikker. Du kan enten være oprettet som Bygmaster kunde uden kredit eller med et kreditmaksimum iht. din kreditvurdering indhentet af Bygma A/S. Uanset om du er oprettet med eller uden kredit, får du 10% rabat på mange varer undtagen på kampagnevarer og skaffevarer.

ANSVAR
Medlemskabet er personligt og må ikke overdrages eller bruges af andre (ægtefælle dog undtaget). Bygma A/S kan til enhver tid forlange at se gyldig legitimation. I tilfælde af misbrug ophører medlemskabet.

ÆNDRINGER I PERSONLIGE OPLYSNINGER
Skifter du navn, adresse eller e-mail, er det dit ansvar at videregive disse ændringer til Bygma A/S.

ÆNDRINGER I MEDLEMSVILKÅR
Bygma A/S kan til enhver tid lukke kontoen med øjeblikkelig virkning.

BETINGELSER
Sammen med kontooprettelsen udleveres de generelle salgs- og leveringsbetingelser. Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes der 2% i rente pr. påbegyndt måned svarende til en ÅOP før skat på 26,8% p.a., hvis du har kredit på dit Bygmaster medlemsskab. Ved fremsendelse af rykkerbrev pga. manglende betaling pålægges et gebyr på 100 kr. pr. rykker. I forbindelse med oprettelse af kontoen kontrolleres alle i RKI, og i tilfælde af registrering vil kontoen ikke kunne oprettes. Overskrides betalingsfristen eller det fastsatte kreditmaksimum, forbeholder Bygma A/S sig ret til at lukke kontoen. Eventuelle kreditafslag begrundes ikke. Fakturaer sendes pr. e-mail. Bygmaster medlemsskab med kredit kan først benyttes, når der er modtaget en bekræftelse fra Bygma A/S.

UDMELDELSE
Medlemskabet kan til enhver tid opsiges ved henvendelse i butikken eller ved skriftlig henvendelse til Bygma A/S.

Tilbage til forrige side