Betingelser for BYGMASTER kundekort

Det er gratis at oprette et Bygmaster kundekort. Du skal være fyldt 18 år og der skal være tilknyttet en e-mail til kontoen. Du bliver samtidig tilmeldt E-fakturering og sparer derved portogebyr. Med et Bygmaster kundekort får du 10% rabat på alle varer undtagen på kampagnevarer og skaffevarer.

BRUG AF BYGMASTER
For at opnå medlemstilbud skal du online være logget ind med dit password eller oplyse din kode til kortet i Bygmas butikker. Du kan enten være oprettet som Bygmaster kunde uden kredit eller med et kreditmaksimum iht. din kreditvurdering indhentet af Bygma A/S. Uanset om du er oprettet med eller uden kredit, får du 10% rabat på mange varer undtagen på kampagnevarer og skaffevarer.

ANSVAR
Medlemskortet er personligt og må ikke overdrages eller bruges af andre (ægtefælle dog undtaget). Bygma A/S kan til enhver tid forlange at se gyldig legitimation ved anvendelse af kortet. I tilfælde af misbrug ophører medlemskabet.

ÆNDRINGER I PERSONLIGE OPLYSNINGER
Skifter du navn, adresse eller e-mail, er det dit ansvar at videregive disse ændringer til Bygma A/S.

ÆNDRINGER I MEDLEMSVILKÅR
Bygma A/S kan til enhver tid lukke kontoen med øjeblikkelig virkning.

BETINGELSER
Sammen med kontooprettelsen udleveres de generelle salgs- og leveringsbetingelser. Ved overskridelse af betalingsfristen beregnes der 2% i rente pr. påbegyndt måned svarende til en ÅOP før skat på 26,8% p.a., hvis du har kredit på dit Bygmaster kundekort. Ved fremsendelse af rykkerbrev pga. manglende betaling pålægges et gebyr på 100 kr. pr. rykker. I forbindelse med oprettelse af kontoen kontrolleres alle i RKI, og i tilfælde af registrering vil kontoen ikke kunne oprettes. Overskrides betalingsfristen eller det fastsatte kreditmaksimum, forbeholder Bygma A/S sig ret til at lukke kontoen. Eventuelle kreditafslag begrundes ikke. Fakturaer sendes pr. e-mail. Bygmaster kundekort med kredit kan først benyttes, når der er modtaget en bekræftelse fra Bygma A/S.

UDMELDELSE
Medlemskabet kan til enhver tid opsiges ved henvendelse i butikken eller ved skriftlig henvendelse til Bygma A/S.

Tilbage til forrige side