> Udfyld formular
Signering
Kvittering

Kundeoprettelse Privatkunde


Udfyld venligst postnummer i format 1234

Tilbud og Nyhedsbreve

Boligform og Kontoformål

Anden adresse

Kontoformål

Kredit

Sikkerhed og betalingsbetingelser


Betalingsbetingelse: Løbende måned + 15 dage netto


Vi lægger vægt på, at betalingsbetingelserne overholdes og gør opmærksom på, at der tillægges renter p.t 2,0% pr. påbegyndt måned, svarende til en ÅOP før skat på 26,8% p.a, ved betaling efter forfaldstid. Indbetalinger fradrages forlods rentetilgodehavender. Ved evt. rykning pålægger vi et gebyr på Kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse.

Salg og leveringsbetingelser

Jeg er blevet gjort opmærksom på de almindelige salgs- og leveringsbetingelser for leverancer af trælast og byggematerialer (DB20) som løbende ajourføres og kan ses på www.bygma.dk/db20

Vareleveringer tillægges leveringsomkostninger på pt. 500,00 kr. inkl. moms for leverancer under 6.250 kr. inkl. moms. Og 500,00 kr. inkl. moms for afhentning af returvarer.

Øvrige forhold

Til brug for oprettelse af kontoen, registreres navn, adresse, telefonnummer, cpr.nr/cvr.nr. og mailadresse. Bygma A/S anvender oplysningerne i forbindelse med salg og levering af materialer, samt kreditvurdering og eventuelt kreditforsikring. Vi behandler dine oplysninger med henblik på, at kunne foretage en entydig identifikation som led i vores løbende kontraktforhold, jævnfør databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b. Afslag på kredit begrundes ikke. Ved misligholdelse af vores betalingsbetingelser eller øvrige kontobetingelser forfalder hele vores samlede tilgodehavende til omgående betaling. Vi forbeholder os ret til at lukke kontoen uden varsel. Vi henviser i øvrigt til vores hjemmeside: https://www.bygma.dk/persondatapolitik


*) Fakturaer sendes elektronisk. Ønskes faktura sendt med ordinær post eller oplyses e-mail adresse ikke ved kontooprettelsen, faktureres et administrationsgebyr der p.t. er på kr. 31,25 inkl. moms pr. faktura.

**) Tilbud og nyheder kan til enhver tid afmeldes via [email protected]