CSR

Bygma har et ansvar og en forpligtelse over for det samfund, vi er en del af. I 2009 kom Bygma med sin første CSR-rapport, da vi gennem målrettede initiativer og indsatser ønskede at påtage os et socialt ansvar, der rækker længere end pålagt ved lov.

Bygma ønsker at understøtte de 10 FN Global Compact principper:

Menneskerettigheder

1. Støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder
2. Ikke medvirke til krænkelse af menneskerettighederne.

Arbejdstagerrettigheder

3. Opretholde organisationsfrihed og effektivt anerkende retten til kollektiv forhandling
4. Støtte udryddelse af alle former for tvangsarbejde
5. Støtte effektiv afskaffelse af børnearbejde
6. Eliminere diskrimination i arbejds- og ansættelsesforhold.

Miljø

7. Støtte en forsigtighedstilgang til miljømæssige udfordringer
8. Tage initiativer til at fremme en større miljømæssig ansvarlighed
9. Tilskynde udvikling og spredning af miljøvenlige teknologier.

Antikorruption

10. Modarbejde alle former for korruption, herunder afpresning og bestikkelse.

 

Download CSR-rapporten 2021

Bygmas CSR-rapporter

Bygma udvikler og arbejder kontinuerligt med en række veldefinerede og målrettede CSR-tiltag; I kraft af vores rapportering ønsker vi at synliggøre vores ambition om at være en aktiv og socialt ansvarlig medspiller i vores samfund. Vi håber derfor, at CSR-rapporten vil give et godt indblik i, hvordan vi udmønter vores samfundsansvar.