ESG og samfundsansvar

Siden grundlæggelsen i 1952 har Bygmas omdrejningspunkt været godt købmandskab, troværdighed og evnen til at tænke nyt. Vi har en ambition om en lukrativ vækst, men også at drive en ansvarlig virksomhed der bidrager positivt til samfundet. Vi har derfor blandt andet fokus på vores bidrag til at nå målet om en 70 % CO2-reduktion inden 2030 inden for byggeriet.

Bygma ønsker at understøtte de 10 FN Global Compact principper, for at kunne imødekomme de sociale og miljømæssige udfordringer, vi som virksomhed bliver stillet overfor. Udover de 10 principper, bærer vores strategiske fokus præg af den udvikling der sker i samfundet. Bæredygtighed er gået fra at være et frivilligt tilvalg til at være en forudsætning indenfor byggeriet. Bygma ønsker fortsat at være den troværdige leverandør, som også lever op til de mange bæredygtighedskrav, vores kunder møder. Vi vil inspirere til den bæredygtige dagsorden og vise, at byggeriet er en del af den. Vejen dertil ønsker vi at vise og gøre nemmere for vores kunder. Sammen tager vi initiativ til et mere ansvarligt byggeri.

 

Bygmas samfundsansvar

Bygma udvikler og arbejder kontinuerligt med en række veldefinerede og målrettede ESG-tiltag; I kraft af vores rapportering ønsker vi at synliggøre vores ambition om at være en aktiv og socialt ansvarlig medspiller i vores samfund. Vi håber derfor, at ESG-rapporten vil give et godt indblik i, hvordan vi udmønter vores samfundsansvar.


Bygmas arbejde
med FN's
verdensmål

Bygma støtter op om FN's Verdensmål og arbejder fokuseret med mål 4, 12 og 15, da vi her kan gøre den største forskel.

Vi uddanner vores elever og personale indenfor bæredygtighed, så vi kan vejlede vores kunder, stille de rigtige spørgsmål og præge den bæredygtige udvikling.
Læse mere

Gennem vores Code of Conduct stiller vi krav til vores leverandører om at overholde gældende lovgivning, miljøkrav, menneskerettigheder og agere miljøbevidst.
Læse mere


Verdensmaal nr. 13Vi arbejder løbende på at indsamle data på vores forbrug og CO2-udledning for at kunne klarlægge, hvilke initiativer vi skal prioritere for at reducere vores klimabelastning.
Læse mere

Verdensmaal nr. 13Bygma stræber efter at anvende 100 % genanvendt plast for at reducere mængden af plastaffald. 
Læse mere


Vi køber og sælger FSC®- og PEFC®-certificeret træ og sikrer igennem certificeringerne ansvarlig og bæredygtig skovning med hensyntagen til planteliv, dyr og mennesker.
Læse mere