Den 1. januar 2023 indføres der nye klimakrav for nybyggeri

Uanset om du står for entreprisen, er underentreprenør eller har en mindre leverance til byggeriet, skal du aflevere miljødata på byggematerialer til rådgiveren, som så udarbejder en livscyklusanalyse.

Det gælder alt nybyggeri uanset hvilken type og størrelse byggeri der er tale om, skal der udarbejdes og afleveres et klimaregnskab, også kaldet en livscyklusvurdering (LCA).

Om LCA

LCA-beregningen dokumenterer bygningens livscyklus, herunder produktion af byggematerialer, energiforbrug til drift og affaldsbehandling af byggematerialer efter endt levetid.

Særlige krav for større byggerier

Alt nybyggeri skal have udarbejdet en livscyklusvurdering. Og for byggerier over 1000 m2, er der indført en øvre grænseværdi for CO2-udledning fra bygningens livscyklus på 12 kg CO2 ækv/m2 pr. år. (CO2 ækvivalenter).

ProffDok er løsningen

Log ind på bygma.dk/proff. Her kan du med ganske få klik indsamle bæredygtigheds-dokumentation som f.eks. EPD’er, sikkerhedsdatablade og certifikater på materialer til bæredygtigt byggeri.

Indsamlingen som før kunne tage dagevis, kan nu ordnes nemt og hurtigt på den enkelte byggesag.