Sammen bygger vi et bæredygtigt Danmark

Som den største danskejede leverandør til byggeriet ønsker Bygma at inspirere håndværkere, bygherrer, arkitekter og entreprenører til i højere grad at bruge bæredygtige materialer i byggeriet. Vi støtter op om nye, bæredygtige initiativer og har en ambition om, at det skal være lettere for bygherrer, arkitekter og entreprenører at bygge med bæredygtige materialer.

Solide materialer og godt håndværk


Omdrejningspunktet for vores forretning har altid været solide materialer og respekten for det gode håndværk. Vi har leveret bæredygtige produkter længe inden certificeringerne for alvor blev kendt; træ fra de nordiske skove og kvalitet i leverancen. I dag kan stort set alt træ fra Bygma leveres som enten PEFC- eller FSC®-certificeret.

Tager vores egen medicin

Som led i vores ønske om at fremme det bæredygtige byggeri, rådgiver vi ikke blot vores kunder, vi tænker også bæredygtigt, når vi bygger og renoverer vores egne forretninger. Bæredygtighed handler ikke kun om materialer, men også om de mennesker der indgår i byggeriet. Vi tilstræber bl.a. at give vores medarbejdere en grundlæggende forståelse for certificeringerne og tilskynder dem til energivenlig adfærd.


Peter H. Christiansen adm. direktør i Bygma bæredygtigt byggeri

Peter H. Christiansen
Adm. direktør
Bygma Gruppen A/S

Bygmas arbejde med FN's verdensmål

Bygma støtter op om FN’s 17 Verdensmål og arbejder for udbredelsen af den bæredygtige udvikling. Vi arbejder fokuseret med mål 4, 12 og 15, da vi her kan gøre den største forskel.

Forbrug og produktion, certificeringer samt uddannelse

Vi stiller gennem vores Code of Conduct krav til vores leverandører om at overholde gældende lovgivning, miljøkrav, menneskerettigheder og agere miljøbevidst. Vi køber og sælger FSC® og PEFC® certificeret træ og sikrer igennem certificeringerne ansvarlig og bæredygtig skovning med hensyntagen til planteliv, dyr og mennesker. Vi synliggør mærkningsordninger og certificerede produkter, så vores kunder kan træffe et bevidst og bæredygtigt valg. Vi uddanner vores elever og personale indenfor bæredygtighed, så vi kan vejlede vores kunder og stille de rigtige spørgsmål. Det skal være med til at sikre, at bæredygtighed bliver en naturlig del af vores måde at drive forretning på.

     Vidste du at...

 Bygge- og anlægssektoren
står for mere end 30 procent af det producerede affald i Danmark, og derfor er det vigtigt at have fokus på bæredygtigt byggeri.

Kilde: MiljøstyrelsenEt af delmålene i FNs
verdensmål 12 omhandler, hvordan vi reducerer omfanget af affald gennem øget genbrug og genanvendelse, herunder affald genereret i forbindelse med byggeri og anvendelsen af bygninger.På verdensplan
bruger byggeriet mere end
30 procent af alle
samfundets ressourcer.

Kilde: Molio – Byggeriets Videnscenter
Bæredygtighed på kommende byggesager efterspørges af vores kunder. Vi ønsker, at bæredygtighed skal være en del af vores DNA, så vi kan vejlede ud fra en bred viden omkring de krav der stilles fra vores kunder og bygherrer i byggeriet. Derfor er information og uddannelse af medarbejdere vigtigt.

Jesper Nielsen, salgsdirektør i Bygma Roskilde
Et stigende antal bygherrer stiller krav om bæredygtighed i byggeriet, hvilket vi ser som en positiv udvikling. Bygma deltager i en bred pallette af innovative projekter, hvor vi leverer bæredygtige materialer til fremtidens lavenergiforbrugende boliger, som tilmed er arkitektonisk flotte.

Morten Kvist, direktør for Bygma Hjørring

Bygmas datterselskab Profile kan levere konstruktionstræ som fx CLT-elementer, LVL-bjælker og limtræsbjælker i certificeret træ. Hos Bygmas datterselskab Wennerth Wood Trading forhandles der bl.a. terrassebrædder i hårdttræ, som er certificeret. Næsten alle skandinaviske leverandører hos Bygmas datterselskab Hjalmar Wennerth Trælastagentur er enten PEFC- eller FSC-certificerede.

Uddannelse og ambassadører sikrer et fælles afsæt

Efterspørgslen efter bæredygtigt byggeri er stærkt stigende. Det er vigtigt at vores medarbejdere er klædt på til at servicere de kunder, der skal bygge bæredygtigt og til at rådgive dem, som endnu ikke er kommet i gang, men gerne vil undersøge nærmere hvad det indebærer.

Ambassadører i bæredygtighed

Det kræver evne til formidling at rådgive kunderne om så komplekst et emne, og det er en opgave vi tager seriøst. Vi har derfor udpeget et landsdækkende korps af ”bæredygtigheds-ambassadører”, som gennemgår en uddannelse, der rækker ud over den obligatoriske træning, der kræves for at blive PEFC- og FSC-certificeret, fordi vi ønsker at være branchens bedste til at rådgive inden for certificeringerne.

En bæredygtig rejse

Vi har sammensat en uddannelsespakke, hvor vi - ud over hvad bygningsreglement BR18 kræver - tager

vores ambassadører på en bæredygtig rejse fra skovens oprindelse, over krav til certificeringerne til dokumentation af det bæredygtige træ, vi sælger. Endelig giver vi dem en præsentation af et færdigt DGNB-projekt.

Uddannelse for alle

Uddannelsen følges op med en række lærings-initiativer på Bygmas intranet, som kan tilgås af alle i virksomheden. Samtidig synliggør vi de bæredygtige initiativer internt i Bygma, også for de medarbejdere der ikke er direkte involveret.

Videreudvikling af kompetencer

Næste skridt bliver at indgå i et samarbejde med vores bæredygtige leverandører om at videreuddanne Bygmas medarbejdere, så vi får mulighed for at videreudvikle de bæredygtige kompetencer endnu mere. Det vil sikre et fælles afsæt for at vejlede kunderne bedst muligt, når de handler bæredygtigt.Bæredygtige bygninger

Bæredygtig og smuk arkitektur

Bæredygtig og smuk arkitektur

”Ligesom vores otte bæredygtige servicestationer i Sverige, konstrueres de nye danske stationer ud fra bæredygtige principper”, forklarer Morten Uttrup, teknisk chef i Q8. ”Udover solceller og sedum på taget, konstrueres huset med bæredygtigt træ”.

 
Bæredygtigt træ

- Bygma hjælper dig med bæredygtigt byggeri - lad os sammen bygge fremtidenI Bygma finder du et stort udvalg af bæredygtigt træ, som stammer fra skove, hvor der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Det betyder, at skoven, som vi alle er afhængige af, ikke tager skade.  Ved at tænke bæredygtige materialer ind i dit byggeprojekt, kan du som ansvarlig virksomhed være med til at sikre den næste generation.

Bæredygtigt træ

Brugen af bæredygtigt træ til byggeri gavner miljøet. Det bliver både nedbrudt og indgår i naturens eget kredsløb efter brug, og samtidig optager det meget CO2, som er med til at forårsage klimaproblemer.  Derudover bruges der typisk mindre energi på byggematerialerne i træ end ved byggeri med stål eller beton.

Siden 1. januar 2016 har alle statens institutioner skulle bruge og indkøbe dokumenterbart bæredygtigt træ til byggerier.

CLT- træets svar på beton

Efterspørgslen efter bæredygtigt træ er stigende, og bruger du fx de bæredygtige CLT-træelementer, kan du ovenikøbet spare tid på byggeprojektet og samtidig penge. Nogle kalder de krydslaminerede CLT- elementer for ”træets svar på beton”. Dette materiale er for alvor ved at slå igennem i Danmark.

Stort udvalg af bæredygtigt træ

Bygma Gruppens datterselskaber Hjalmar Wennerth Trælastagentur, Wennerth Wood Trading og Profile er stærke leverandører af certificeret træ. Næsten alle vores skandinaviske leverandører er enten PEFC- eller FSC-certificerede – eller begge dele, og andelen af certificerede produkter øges konstant. Vi leverer både CLT, LVL og limtræ, der er PEFC- eller FSC-certificeret.

Vidste du, at Bygma
har doneret 196 PEFC
certificerede træer, som
er plantet i Ry skov.Foto: PEFC Danmark

Træ er verdens mest miljøvenlige råstof

Kilde: Træ.dk

Mærkningsordninger

- få professionel vejledning om bæredygtigt byggeri

Bygma ønsker at være med til at fremme udviklingen af bæredygtigt byggeri og er i den forbindelse PEFC-certificeret og FSC-certificeret. Vi er også medlem af Green Building Council Denmark, som administrerer certificeringsordningen DGNB. Få professionel vejledning om bæredygtigt byggeri i din lokale Bygma, hvor vi kan tilbyde bæredygtige produkter som fx træ, døre, vinduer, gulve og isolering. Læs om de forskellige mærkningsordninger nedenfor. 

Hvad er PEFC?

 • PEFC står for Programme for the endorsement of Forest Certification
 • Miljømærke, der sætter standarden for bæredygtig skovdrift
 • Global alliance, non profit forening
 • Verdens største skovcertificeringssystem
 • 60 % af verdens certificerede skovområder er PEFC-certificerede
 • Beskytter biologisk vigtige skovområder og sørger for socialt gavnlig og økonomisk levedygtig skovforvaltning.

Hvad er FSC?

 • FSC står for Forest Stewardship Council
 • En international non-profit mærkningsordning
 • FSC-mærket er en sikkerhed for, at du kan købe træ og papir med god samvittighed
 • I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere
 • FSC er en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet
 • De mennesker der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

Hvad er Green Building Council?

 • En medlemsorganisation, der arbejder for at fremme bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø
 • Organisationen består af et netværk af aktører (virksomheder/organisationer/personer), der spænder over hele værdikæden
 • Med fokus på både miljø, økonomi og sociale forhold ønsker organisationen at fremme en helhedsorienteret tilgang til byggeri og byområder - både nationalt og internationalt
 • Administrerer certificeringsordningen DGNB.Hvad er DGNB?

 • DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og er den tyske bæredygtighedscertificering for bygninger. Den første danske version af DGNB-certificeringen blev lanceret i 2012 og administreres af Green Building Council
 • Ordningen er tilpasset dansk lovgivning og normer
 • Kriterier og underkriterier er samlet under 5 overordnede hovedkvaliteter: miljø, økonomi, social, teknik og proces.Hvad er Svanemærket og EU-Blomsten?

 • Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke
 • Svanen er stiftet af Nordisk Ministerråd og Danmark tilsluttede sig i 1997
 • EU-Blomsten er det officielle europæiske miljømærke. Blomsten blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen, og Danmark har været med fra starten
 • Når du vælger et produkt mærket med Svanen eller Blomsten, er du med til at mindske miljøbelastningen. Uanset hvilket produkt du vælger, kan du være sikker på, at de er blandt de miljømæssigt bedste i deres kategori.Hvad er Dansk Indeklima Mærkning?

 • Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning for produkter og materialer, der har dokumentation for bl.a. afgasningen - dermed afgasningstid og lugtgener. ’Indeklimamærket’ er ordningens logo. Det er det synlige tegn på, at produktet overholder kravene.
 • Hvis du vælger indeklimamærkede produkter, har du en større sikkerhed for, at luftkvaliteten i den færdige bygning lever op til kravet i DGNB.Hvad er BREEAM?

 • BREEAM står for Building Research Establishment environmental assessment method og er en britisk certificeringsordning.
 • Det er den første ordning tilbage fra 1990 med direkte fokus på bæredygtighed. Dermed danner den forbillede for udviklingen af andre ordninger for bæredygtighed.
 • Ordningen gør det muligt at sammenligne byggeriers grad af bæredygtighed og er løbende blevet udviklet, så den også retter sig mod en international sammenhæng.

Hvad er LEED?

 • LEED står for Leadership in Energy and Environmental Design og er en amerikansk certificeringsordning.
 • Certificeringsordningen er udviklet i løbet af 1990'erne til det amerikanske marked, men er i dag i mere end 165 lande og områder
 • Bygninger der er LEED-certificerede sparer energi, vand, ressourcer, generer mindre affald og støtter menneskers sundhed.
Hvad er Cradle to Cradle?

 • Cradle to Cradle (på dansk “vugge til vugge”) er et designkoncept, hvor produkter indgår i biologiske eller tekniske kredsløb. Det skal skabe værdi for både mennesker, miljø og økonomi. Cradle to Cradle er udviklet som en respons på tendensen til blot at minimere de negative effekter på miljøet ved at spare på ressourcerne og svine mindre, da mindre dårligt er stadig dårligt.
 • Cradle to Cradle har til hensigt at designe produkter og samfundsstrukturer, så alle materialer er sunde for omgivelserne og kan indgå i et gentagende kredsløb. Der findes ikke længere affald, da alt bliver enten genanvendt, som det er, eller bliver en ressource for noget helt nyt i sunde biologiske og tekniske kredsløb.
Hvad er The Global Compact?

 • Global Compact er verdens største initiativ som har til hensigt at fremme bæredygtighed.
 • Mere end 14.000 virksomheder og organisationer fra hele verden, herunder over 400 virksomheder i Danmark, arbejder for at efterleve universelle principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption med dette initiativ under FN.
Hvad er EUCEB?

 • EUCEB står for EUropean CErtification Board for mineral wool products.
 • EUCEB startede i 2000 for at øge tilliden til myndigheder, kunder og forbrugere.
Hvad er M1?

 • M1 står for Emission Class for Building Material og er et finsk indeklimasystem.
 • Systemet har 3 emissionsklasser. M1 er den bedste karakter ud af tre og står for lav udledning af emission. De første emissionsklassificeringer blev bevilliget i 1996.Hvad er Emissions dans l'air intérieur?

 • Emissions dans l’air intérieur er en fransk mærkningsordning, som fortæller i hvor høj grad emissionen af gasser i indeklimaet udgør en sundhedsrisiko ved indånding.
 • A+ betyder, at der er en lav emission fra produktet, mens C signalerer høj emission.
Hvad er DIN-Geprüft biobased?

 • DIN-Geprüft biobased er en tysk mærkningsordning, hvor produkter som er mindst 50% organiske og som har mindst 20% biobaseret indhold kan certificeres.Hvad er EPD?

 • EPD står for Environmental Product Declaration og er en miljøvaredeklaration. En EPD dokumenterer byggevarers miljømæssige egenskaber og bliver udviklet i henhold til anerkendte europæiske og internationale standarder.
Bæredygtighed i ByggeBasen og BygDok

Det er blevet lettere for den professionelle håndværker at træffe bæredygtige valg

Bygma har samarbejdet med virksomhederne under Danske Byggecentre om at gøre miljøcertificeringer og dokumentation i ByggeBasen tilgængelig i BygDok, som er en database for byggeriets parter og alle, der vil bygge bæredygtigt. Håndværkere, ingeniører, arkitekter, entreprenører, bygherrer og bæredygtighedsledere har adgang via et login. BygDok blev lanceret d. 1. september 2019.

Dokumenterne i BygDok kan også hentes via bygma.dk/proff. Med få klik er der adgang til ByggeBasens dokumenter direkte fra Bygmas proff-side.

”Bygma har et generelt ønske om at gøre det nemme for håndværkere, entreprenører, bygherrer m.fl. at træffe bæredygtige valg. Og nu er vi gået skridtet videre og har gjort dokumentation for anvendelsen af bæredygtige materialer tilgængelig direkte fra vores proff-portal”, siger Bæredygtighedsleder i Bygma Ellen Back Tegen.

Vær på forkant med udviklingen

Det er frivilligt, om leverandørerne vil lægge dokumentation om bæredygtighed i ByggeBasen, men med den stigende efterspørgsel på bæredygtigt byggeri, kommer der løbende mere og mere dokumentation.

 

Samarbejdspartnere

- Stor portefølje af bæredygtige byggematerialer

Vi lægger i udvælgelsen af vores leverandører vægt på samarbejdspartnere, der kan støtte op med bæredygtige produkter, så vi kan tænke bæredygtigt i alle materialer i byggeriet. Læs om nogle af produkterne og leverandørerne nedenfor.

God akustik – helt naturligt

Troldtekt akustikplader består af to naturmaterialer: dansk rødgran og cement fra Aalborg Portland. Troldtekt sikrer god akustik i alle typer arkitektur – samtidig har akustikpladerne naturlig styrke, tåler fugtige omgivelser og giver effektiv brandsikring.

Troldtekt er certificeret efter det bæredygtige designkoncept Cradle to Cradle. Desuden har Troldtekt A/S, i samarbejde med Rambøll, dokumenteret, hvordan akustikpladerne bidrager til de førende bæredygtige bygningscertificeringer, herunder DGNB.

Vores produkter bliver valgt til projekter i Danmark og udlandet. Blandt andet har vi – via Bygma – leveret lofter til Innovest i Skjern, som har opnået en DGNB-guldcertificering.” Peer Leth, adm. direktør, Troldtekt A/S.

Ventilationsloftet der har effekt som et ekstra skoleår

Troldtekt ventilation giver dig frisk luft uden træk, støj og synlige installationer og kan samtidig reducere energiforbruget med over 70 procent i forhold til traditionel ventilation. Denne løsning var med til at vinde ELFORSK Prisen 2017. Indeklimaet kan forbedres så markant med Troldtekt ventilation, at det svarer til et ekstra skoleår.


Naturlig og bæredygtig isoleringPAROC Stenuld består af 95-99% sten, som smeltes og derefter spindes til fibre. Denne proces resulterer i bæredygtig stenuld, som er både varme-, brand-, fugt- og lydisolerende.

Den seneste tids miljø- og klimadebat har medført en markant stigning i interessen for miljøcertificering i Danmark. Et hus isoleret med PAROC stenuld giver mange fordele: Lavere driftsomkostninger, mindre risiko for fremtidige miljøafgifter, bedre indeklimakomfort, bedre finansieringsmuligheder og bedre forsikringsvilkår.

Der findes flere forskellige måder at miljømærke en bygning på, og Paroc-koncernen arbejder aktivt for at støtte bæredygtighedsevalueringer. Parocs produkter udgør et godt grundlag for en vellykket certificering. For eksempel opfylder PAROC Stenuld de høje krav som giver point i både LEED og BREEAM* certificeringssystemer.PAROC eXtra er en universal isoleringsplade,
som er fremstillet af ubrændbar stenuld, og
som anvendes til varmeisolering, lydisolering
og brandsikring af fx vægge, bjælkelag og
gulve i alle slags bygninger.


Gipsplader af genbrugsgips

Knauf Ultra Board® - et bæredygtigt byggemateriale

Når du bygger med gipsplader fra Knauf, får du et miljøvenligt og bæredygtigt byggemateriale, som er 100% genanvendeligt.

Knauf styrker det grønne byggeri med Ultra Board® - en danskproduceret slag- og skruefast gipsplade. Ultra Board® kan bruges til både 1 og 2-lags konstruktioner. Størstedelen af gipspladen består af genbrugsgips og industrigips, som er biprodukter fra kraftvarmeværker. Ligeledes er kartonen lavet af 100% genbrugspapir. Den bæredygtige livscyklus for Ultra Board® er dokumenteret i tredjeparts miljøvaredeklarationen gennem EPD.

Hos Knauf har vi fokus på miljø og bæredygtighed gennem hele værdikæden – fra produktion og montage til nedrivning og genbrug.
Kim Dahl, Key Account Director, Knauf Danmark.
Grønne vinduer
med lang levetid

Hvert år sender vi 350.000 Rationel vinduer ud fra vores fabrikker. Vores ønske er, at delkomponenter fra disse vinduer vil blive genanvendt til nye byggematerialer, når vinduerne skal skiftes ud om cirka 50 år.

Det kræver en indsats, og vi er begyndt. Rationel har fokus på levetid og kvalitet. Vi har øget indsatsen på genanvendelighed og arbejder målrettet med vores produkters miljøpåvirkning i hele deres livscyklus. Det er naturligt for os i Rationel at arbejde med bæredygtighed, indeklima og menneskers velvære. Vores viden, erfaring og indsigt bruger vi til at rådgive om valget af vinduer og døre til byggeriet. Vi arbejder på, at vores produktion påvirker miljøet mindst muligt.

Produktserierne Rationel AURA
PREMIUM og Rationel AURAPLUS
PREMIUM er designvinduer i en energi-
optimeret 3-lags løsning. Her får du
nogle eksempler på, hvordan produkt-
serierne lever op til DGNB kriterierne:

Miljø

Vinduet kan skilles ad til rene materiale-
fraktioner med 93 % genanvendelse og
genanvendes som hel komponent.

Økonomi

Højkvalitetsprodukt med lang levetid
op mod 50 år.

Social kvalitet

Omfattet af Dansk Indeklima Mærkning
(DIM).

 


Der er bæredygtigt
skovbrug bag døren

Tag en miljøvenlig beslutning, og vælg en dør fra Swedoor. Vi kan spore alt det træ, vi bruger, tilbage til bæredygtigt skovbrug, og vi samarbejder udelukkende med firmaer, som har samme ansvarsfulde tilgang som os. Træ fortjener respekt. Og selvom det er en fuldt ud genanvendelig naturressource, er det stadig vigtigt at vælge de rigtige samarbejdspartnere.

Vi har en politik vedrørende indkøb af bæredygtigt tømmer, der kan genskabes, og vi er meget stolte over at have modtaget FSC® og PEFC™ multisite chain of custodycertificering.

  


* Indeholder delvis papir baseret på PEFC kontrolleret træ.
** Består af overskudstræ fra træindustrien.

Det første laminatgulv
med Svanen og Blomsten

Som forbrugere stiller vi høje krav, og bæredygtighed er blevet en vigtig faktor ved valg af materialer til vores hjem. Det tager gulvfabrikanterne alvorligt. Unilin, der producerer Pergo gulve, er den første gulvproducent, der både har Svanen og EU-miljømærket Blomsten på sit laminatgulv. ”Vores vision har altid været at skabe smukke og praktiske gulve på en bæredygtig måde”, siger Tino Mulle, Chief Sustainability Officer hos Unilin gulvafdeling.

Gulve af overskudstræ fra industrien

”Når du vælger et Pergo gulv, kan du være sikker på, at det er fremstillet med minimalt ressourceforbrug”, siger Helle Bahnsen, salgschef hos Pergo Danmark, og tilføjer: ”For at holde miljøbelastningen på et minimum, genbruger vi alt, hvad vi kan. 80 % af produktindholdet består fx overskydende træ fra træindustrien.”

    


Produkter der er på
forkant med udviklingen

Hos Dana Lim føjer vi løbende nye phtalat- og tinfrie produkter til vores sortiment. Som markedsledende producent i Danmark og førende i Skandinavien vil vi vise vejen, når det handler om miljø og indeklima.

Vi tilbyder i dag en lang række produkter, der lever op til mange forskellige nordiske mærknings- og certificeringsordninger samt databaser som Svanen, Emicode, DGNB, M1, BREEAM-NOR, BASTA, Byggvarubedömningen, Sundahus og svanemærket byggeri. Her stilles skrappe krav i forhold til produkternes påvirkning af miljø, indeklima, indhold af kemiske stoffer mm.

Vores produkter lever ikke kun op til CLP og REACH (EU’s klassificerings- og kemikalielovgivning). Vi forsøger så vidt muligt at udvikle recepter, hvor stoffer, der mistænkes for at være farlige, udfases eller helt undgås. Men ifølge Dana Lim’s laboratoriechef Erik Andersen, er bæredygtigt byggeri mere end udfasning af farlige stoffer. ”Vi har i lige så høj grad fokus
på, at vores produkter og rådgivning
omkring anvendelsen af dem sikrer
energioptimeret byggeri med lang
levetid og mulighed for
genanvendelse”.


 

Befæstigelse af
biobaserede råstoffer

Med lanceringen af greenline sortimentet, manifesterer fischer sig som verdens første og eneste producent af biobaserede befæstigelsessystemer. Vi imødekommer hermed kravet fra vores kunder om at bruge bæredygtige ressourcer til nybyggeri og renovering.

FIS GREEN injektionsmørtel har en miljødeklaration fra det tyske institut IBU (Instituts Bauen und Umwelt), som kan anvendes i forbindelse med en bæredygtighedsvurdering.

Boligområdet Aspö Eko-logi i Skövde, Sverige har en stærk miljøprofil. Derfor søgte man også efter bæredygtig befæstigelse. Valget faldt på fischer FIS GREEN 300 T injektionsmassen. Produktet opfylder kravene til LEED, har en EPD, A+ og lavest mulige emissionsklasse. Desuden er produktet fremstillet af mellem 50 - 85% bæredygtige biologiske råvarer.

   


 

Bæredygtig sikkerhedssko
COFRA 4001 Recycle

Som håndværker kan du nu få en bæredygtig sikkerhedssko, som er med Boa® lukkesystem. Skoen er fremstillet af miljøvenligt, stærkt og åndbart TEXPET-tekstil af 100 % genanvendt PET-plast. TEXPET-tekstil er certificeret efter Global Recycling Standard (GRS). Ydersålen er af skridhæmmende og slidstærkt PU/TPU og med miljøvenligt POLY-GREEN materiale i hælen for ekstra god stødabsorbering.

Den bløde og komfortable ECO-TECH indlægssål er også af POLY-GREEN. Sålens øverste lag er samtidig af antibakterielt tekstil, som absorberer fugt og holder fødderne tørre. Inderfóret er tilmed åndbart, svedtransporterende, slidstærkt og antibakterielt.

Sikkerhedsskoen er ESD-godkendt, så statisk elektricitet bortledes fra kroppen og elektroniske komponenter beskyttes.
Hunton Nativo Træfiberisolering

Hunton Nativo® Træfiberisolering er naturlig og vedvarende isolering med fremragende varmelagringsevne. Isoleringspladerne er produceret ved bæredygtigt skovbrug, hvor råvarerne er PEFC-certificerede.

Nativo Træfiberisolerings egenskaber

 • Giver stabil indetemperatur
 • Reducerer kondens
 • Lyddæmpende
 • Ingen gener med kløe og ubehag, når du arbejder med isoleringen
 • Fornybar råvare
 • Genanvendeligt
 • Brandhæmmende
 • Formstabil
 • Teknisk Godkjenning fra det norske institut SINTEF Byggforsk
 • Lambda-værdien er på 0,038W/mK

 


Kontakt - bæredygtigt byggeri

Du er meget velkommen til at udfylde formularen nedenfor, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til bæredygtigt byggeri.
GodkendeVær med til at skabe de bedst mulige forhold for mennesker og miljø nu og i fremtiden ved at bygge bæredygtigt som håndværker, bygherre, arkitekt eller entreprenør.