Sammen bygger vi et bæredygtigt Danmark

Som den største danskejede leverandør til byggeriet ønsker Bygma at inspirere håndværkere, bygherrer, arkitekter og entreprenører til i højere grad at bruge bæredygtige materialer i byggeriet. Vi støtter op om nye, bæredygtige initiativer og har en ambition om, at det skal være lettere for bygherrer, arkitekter og entreprenører at bygge med bæredygtige materialer.

Solide materialer og godt håndværk


Omdrejningspunktet for vores forretning har altid været solide materialer og respekten for det gode håndværk. Vi har leveret bæredygtige produkter længe inden certificeringerne for alvor blev kendt; træ fra de nordiske skove og kvalitet i leverancen. I dag kan stort set alt træ fra Bygma leveres som enten PEFC- eller FSC®-certificeret.

Skjult til artikel om lastbil for at undgå orphan pages fejl

Vi tænker også selv bæredygtigt

Som led i vores ønske om at fremme det bæredygtige byggeri, vejleder vi ikke blot vores kunder, vi tænker også bæredygtighed ind i vores egne handlinger. Vi fokuserer ikke blot på materialer, men også på de mennesker der indgår i byggeriets værdikæde.

Vi tilstræber bl.a. at give vores medarbejdere en grundlæggende forståelse for certificeringerne og tilskynder dem til energivenlig adfærd.


Peter H. Christiansen adm. direktør i Bygma bæredygtigt byggeri

  
   Peter H. Christiansen

   Adm. direktør
   Bygma Gruppen A/S
Produktionen af byggematerialer
står i dag for 10-15 % af den samlede
udledning af drivhusgasser
hvert år.

Kilde: Tænketanken Concito

 Et af delmålene i FN’s
Verdensmål 12 omhandler,
hvordan vi reducerer omfanget
af affald gennem øget genbrug
og genanvendelse, herunder
affald genereret i forbindelse
med byggeri og anvendelsen
af bygninger.Samlet set står byggeriet for
ca. 40 % af udledningen
af drivhusgasser på
verdensplan.

Kilde: Ekspertgruppen JCSS
Bygmas arbejde
med FN's
verdensmål

Bygma støtter op om FN's Verdensmål og arbejder fokuseret med mål 4, 12 og 15, da vi her kan gøre den største forskel.

Vi uddanner vores elever og personale indenfor bæredygtighed, så vi kan vejlede vores kunder, stille de rigtige spørgsmål og præge den bæredygtige udvikling.
Læse mere


Gennem vores Code of Conduct stiller vi krav til vores leverandører om at overholde gældende lovgivning, miljøkrav, menneskerettigheder og agere miljøbevidst.
Læse mereVi køber og sælger FSC®- og PEFC®-certificeret træ og sikrer igennem certificeringerne ansvarlig og bæredygtig skovning med hensyntagen til planteliv, dyr og mennesker.
Læse mere


Mærkningsordninger

- få professionel vejledning om bæredygtigt byggeri

Bygma ønsker at være med til at fremme udviklingen af bæredygtigt byggeri og er i den forbindelse PEFC-certificeret og FSC-certificeret. Vi er også medlem af Green Building Council Denmark, som administrerer certificeringsordningen DGNB. Få professionel vejledning om bæredygtigt byggeri i din lokale Bygma, hvor vi kan tilbyde bæredygtige produkter som fx træ, døre, vinduer, gulve og isolering. Læs om de forskellige mærkningsordninger nedenfor. 

Det grønne valg

I Bygma har vi samlet et overblik over alle de kemiske produkter, som typisk kræver dokumentation ved et certificeret byggeri. Disse produkter og den tilhørende bæredygtighedsdokumentation har vi samlet og mærket med ”det grønne valg” for at gøre det nemt for jer når I skal træffe et bæredygtigt materialevalg.

Mærkningen ”det grønne valg” blev lanceret i byggecentrene d. 1. marts 2021.

Kig efter ”det grønne valg” i byggecentrene og på vores online shop.


 

”Det grønne valg” kan fx være et af følgende mærker:

 • Emicode
 • M1
 • Svanemærket
 • EU-blomsten
 • Produkter der er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri
 • Der Blaue Engel
 • Astma- og Allergimærket
 • Cradle to cradle
 • Indoor Air Comfort
 • Emissions dans l'air intérieur
 • GUT
 • Green Guard
 • IndeklimamærketPEFC

 • PEFC står for Programme for the endorsement of Forest Certification
 • Miljømærke, der sætter standarden for bæredygtig skovdrift
 • Global alliance, non profit forening
 • Verdens største skovcertificeringssystem
 • 60 % af verdens certificerede skovområder er PEFC-certificerede
 • Beskytter biologisk vigtige skovområder og sørger for socialt gavnlig og økonomisk levedygtig skovforvaltning.

FSC

 • FSC står for Forest Stewardship Council
 • En international non-profit mærkningsordning
 • FSC-mærket er en sikkerhed for, at du kan købe træ og papir med god samvittighed
 • I en FSC-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere
 • FSC er en sikkerhed for, at dyr og planteliv bliver beskyttet
 • De mennesker der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

Green Building Council

 • En medlemsorganisation, der arbejder for at fremme bæredygtighed i bygninger og det bebyggede miljø
 • Organisationen består af et netværk af aktører (virksomheder/organisationer/personer), der spænder over hele værdikæden
 • Med fokus på både miljø, økonomi og sociale forhold ønsker organisationen at fremme en helhedsorienteret tilgang til byggeri og byområder - både nationalt og internationalt
 • Administrerer certificeringsordningen DGNB.DGNB

 • DGNB står for Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen og er den tyske bæredygtighedscertificering for bygninger. Den første danske version af DGNB-certificeringen blev lanceret i 2012 og administreres af Green Building Council
 • Ordningen er tilpasset dansk lovgivning og normer
 • Kriterier og underkriterier er samlet under 5 overordnede hovedkvaliteter: miljø, økonomi, social, teknik og proces.Svanemærket og EU-Blomsten

 • Svanemærket er det officielle nordiske miljømærke
 • Svanen er stiftet af Nordisk Ministerråd og Danmark tilsluttede sig i 1997
 • EU-Blomsten er det officielle europæiske miljømærke. Blomsten blev etableret i 1992 af EU-Kommissionen, og Danmark har været med fra starten
 • Når du vælger et produkt mærket med Svanen eller Blomsten, er du med til at mindske miljøbelastningen. Uanset hvilket produkt du vælger, kan du være sikker på, at de er blandt de miljømæssigt bedste i deres kategori.Dansk Indeklima Mærkning

 • Dansk Indeklima Mærkning er en frivillig mærkningsordning for produkter og materialer, der har dokumentation for bl.a. afgasningen - dermed afgasningstid og lugtgener. ’Indeklimamærket’ er ordningens logo. Det er det synlige tegn på, at produktet overholder kravene.
 • Hvis du vælger indeklimamærkede produkter, har du en større sikkerhed for, at luftkvaliteten i den færdige bygning lever op til kravet i DGNB.BREEAM

 • BREEAM står for Building Research Establishment environmental assessment method og er en britisk certificeringsordning.
 • Det er den første ordning tilbage fra 1990 med direkte fokus på bæredygtighed. Dermed danner den forbillede for udviklingen af andre ordninger for bæredygtighed.
 • Ordningen gør det muligt at sammenligne byggeriers grad af bæredygtighed og er løbende blevet udviklet, så den også retter sig mod en international sammenhæng.

LEED

 • LEED står for Leadership in Energy and Environmental Design og er en amerikansk certificeringsordning.
 • Certificeringsordningen er udviklet i løbet af 1990'erne til det amerikanske marked, men er i dag i mere end 165 lande og områder
 • Bygninger der er LEED-certificerede sparer energi, vand, ressourcer, generer mindre affald og støtter menneskers sundhed.
Cradle to Cradle

 • Cradle to Cradle (på dansk “vugge til vugge”) er et designkoncept, hvor produkter indgår i biologiske eller tekniske kredsløb. Det skal skabe værdi for både mennesker, miljø og økonomi. Cradle to Cradle er udviklet som en respons på tendensen til blot at minimere de negative effekter på miljøet ved at spare på ressourcerne og svine mindre, da mindre dårligt er stadig dårligt.
 • Cradle to Cradle har til hensigt at designe produkter og samfundsstrukturer, så alle materialer er sunde for omgivelserne og kan indgå i et gentagende kredsløb. Der findes ikke længere affald, da alt bliver enten genanvendt, som det er, eller bliver en ressource for noget helt nyt i sunde biologiske og tekniske kredsløb.
The Global Compact

 • Global Compact er verdens største initiativ som har til hensigt at fremme bæredygtighed.
 • Mere end 14.000 virksomheder og organisationer fra hele verden, herunder over 400 virksomheder i Danmark, arbejder for at efterleve universelle principper om menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption med dette initiativ under FN.
EUCEB

 • EUCEB står for EUropean CErtification Board for mineral wool products.
 • EUCEB startede i 2000 for at øge tilliden til myndigheder, kunder og forbrugere.
M1

 • M1 står for Emission Class for Building Material og er et finsk indeklimasystem.
 • Systemet har 3 emissionsklasser. M1 er den bedste karakter ud af tre og står for lav udledning af emission. De første emissionsklassificeringer blev bevilliget i 1996.Emissions dans l'air intérieur

 • Emissions dans l’air intérieur er en fransk mærkningsordning, som fortæller i hvor høj grad emissionen af gasser i indeklimaet udgør en sundhedsrisiko ved indånding.
 • A+ betyder, at der er en lav emission fra produktet, mens C signalerer høj emission.
DIN-Geprüft biobased

 • DIN-Geprüft biobased er en tysk mærkningsordning, hvor produkter som er mindst 50% organiske og som har mindst 20% biobaseret indhold kan certificeres.EPD

 • EPD står for Environmental Product Declaration og er en miljøvaredeklaration. En EPD dokumenterer byggevarers miljømæssige egenskaber og bliver udviklet i henhold til anerkendte europæiske og internationale standarder.
Bæredygtige bygninger

Bæredygtig og smuk arkitektur

Bæredygtig og smuk arkitektur

”Ligesom vores otte bæredygtige servicestationer i Sverige, konstrueres de nye danske stationer ud fra bæredygtige principper”, forklarer Morten Uttrup, teknisk chef i Q8. ”Udover solceller og sedum på taget, konstrueres huset med bæredygtigt træ”.

 

Bygma hjælper dig med bæredygtigt byggeri

- Sammen bygger vi et bæredygtigt DanmarkI Bygma finder du et stort udvalg af bæredygtige produkter; fra certificeret træ til indeklima- og svanemærkede produkter. Vi tilsikrer, at vores leverandører lever op til Bygmas ’Code of Conduct’ og overholder gældende lovgivning, miljøkrav, menneskerettigheder og agerer miljøbevidst.

Bæredygtigt træ

Vores store udvalg af bæredygtigt træ stammer fra certificerede skove, hvor der ikke bliver fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Det betyder, at skoven, som vi alle er afhængige af, ikke tager skade. Ved at tænke bæredygtige materialer ind i dit byggeprojekt, kan du som ansvarlig virksomhed være med til at sikre den næste generation.

Træ har fantastiske egenskaber. Modsat mange andre materialetyper, er træ fornybart og lagrer CO2 fra atmosfæren. Træ giver markante miljøbesparelser sammenlignet med energikrævende materialer der typisk anvendes i byggeriet, som stål og beton. Øvrige gevinster ved at anvende træ i byggeriet er bl.a. at træ ikke kræver lange tørretider som beton, er let at forarbejde og vejer mindre.

Dokumentation og sporbarhed

Via vores platform til de professionelle, Bygma.dk/proff , har vores kunder et direkte link til ByggeBasen og til BygDok, som er branchens portal over bæredygtige produkter. Det sikrer hurtig og let adgang til bl.a. nødvendig dokumentation og sporbarhed for produkterne. Ved at benytte BygDok kan både professionelle og private forbrugere let skabe sig et overblik over bæredygtige byggematerialer og herigennem træffe et bæredygtigt valg.

Stort udvalg af bæredygtige produkter

Bæredygtighed handler ikke kun om træ, men om alle de produkter der indgår i byggeriet. Derfor stiller Bygma krav til vores dygtige leverandører, så vi kan levere bæredygtige produkter lige fra gulve, vinduer og døre til fuge, lim og maling.

Bygma Gruppens datterselskaber Hjalmar Wennerth, Wennerth Wood Trading og Profile er stærke leverandører af certificeret træ. Alle vores skandinaviske leverandører er enten PEFC- eller FSC-certificerede eller begge dele, og andelen af certificerede produkter øges konstant. Vi leverer både CLT, LVL og limtræ, der er PEFC- eller FSC-certificeret.Træ er verdens mest miljøvenlige råstof

Foto: PEFC Danmark

Uddannelse, spydspidser og
ambassadører sikrer et fælles afsæt

Uddannelse om bæredygtighed

Efterspørgslen efter bæredygtigt byggeri er stærkt stigende. Det er vigtigt, at vores medarbejdere er uddannet til at kunne tilbyde kunderne de rette bæredygtige materialer. Og det er mindst lige så vigtigt, at de kan vejlede og servicere både de kunder, der skal bygge bæredygtigt og de, som endnu ikke er kommet i gang, men gerne vil undersøge nærmere, hvad det indebærer.

Spydspidser

For at kunne give kunderne den bedst mulige vejledning, uddanner vi spydspidser inden for bæredygtighed i hver region. Det er medarbejdere, der har særlig interesse for området og har lyst til at være med til at drive en bæredygtig udvikling. Spydspidserne opnår dyb forståelse for certificering og mærkningsordninger og ved hvilke krav, der stilles ift. fx DGNB og Svanemærket byggeri. De agerer som ressourcepersoner for resten af regionen, hvor de sikrer forankring af viden. De er klædt på til at stille de rigtige spørgsmål til vores kunder, så projekterne kommer rigtigt fra start.

Ambassadører i bæredygtighed

Vi har desuden udpeget et landsdækkende korps af bæredygtighedsambassadører, som gennemgår en grundig uddannelse, der rækker ud over den obligatoriske træning, der kræves for at være PEFC- og FSC-certificeret. Vi ønsker at være branchens bedste til at vejlede indenfor certificeringerne, og vi har indtil videre uddannet mere end 200 ambassadører i Bygmas forretninger. Det er en opgave, vi tager seriøst.

En bæredygtig rejse

Vi har sammensat en uddannelsespakke, hvor vi, ud over hvad bygningsreglementet kræver, tager vores ambassadører på en bæredygtig rejse fra skovens oprindelse, over krav til certificeringerne til dokumentation af det bæredygtige træ, vi sælger. Endelig giver vi dem en præsentation af et færdigt DGNB-projekt.

Særligt fokus på vores elever

For at gøre vores elevuddannelse endnu bedre, sørger vi for fra start at give nye elever en grundlæggende viden om bæredygtighed. Som en del af deres uddannelse bliver de intro duceret til certifi ceringer og mærkningsordninger, lige som de bliver undervist i branchens portal over bæredygtige produkter, BygDok. Portalen henvender sig til byggeriets parter og til alle, der vil bygge bæredygtigt. Der er øget fokus på dokumentation og de redskaber, som Bygma og branchen stiller til rådighed for at fremme det bæredygtige byggeri.

Uddannelse for alle

Uddannelsen følges op med en række interne læringsinitiativer til alle medarbejdere i Bygma. Disse initiativer synliggøres internt i Bygma, så også medarbejdere, der ikke er direkte involveret, har en grundlæggende indsigt i området.

Videreudvikling af kompetencer

Vores fokus er et stærkt samarbejde med vores kompetente leverandører om at videreuddanne og dygtiggøre Bygmas medarbejdere. Det skal give mulighed for at videreudvikle de bæredygtige kompetencer endnu mere. Og det vil sikre et fælles afsæt for at vejlede kunderne bedst muligt, når de handler bæredygtigt.

Sammen bygger vi et bæredygtigt Danmark.Samarbejdspartnere

- Stor portefølje af bæredygtige byggematerialer

Bygma støtter op om nye, bæredygtige initiativer og har en ambition om, at det skal være lettere for håndværkere, bygherrer, arkitekter og entreprenører at bygge med bæredygtige materialer. Vi lægger i udvælgelsen af vores leverandører vægt på samarbejdspartnere, der kan støtte op med bæredygtige produkter, så vi kan tænke bæredygtigt i alle materialer i byggeriet. Læs om nogle af produkterne og leverandørerne nedenfor. 

Profile leverer konstruktionstræ som fx CLT-elementer, I-bjælker, LVL-bjælker og limtræsbjælker i certifi ceret træ.

”Profi le har gennem en årrække fokuseret på at skabe en bæredygtig profil. Sammen med Bygmas forretninger står Profi le for leverancer til en stadigt voksende perlerække af certificerede og prisbelønnede bæredygtige byggerier i Danmark”, siger adm. direktør René Holde.

 

Som trælastagentur repræsenterer Hjalmar Wennerth savværker i hele Europa, og handler med mere end 70 savværker alene i Skandinavien.

”Alt nordisk nåletræ i Bygma sælges nu som minimum 70 % PEFC-certificeret. Som en konsekvens af det, anviser Hjalmar Wennerth nu udelukkende certificerede varer fra sine leverandører”, oplyser Senior Advisor Erik Reimers.

 


Wennerth Wood Trading er en grossist virksomhed, der importerer træpladeprodukter fra hele verden.

”Wennerth Wood Trading aftager nu også udelukkende certificerede varer fra sine leverandører. Fremover vil både træplader og terrassebrædder fra os være enten FSC- eller PEFC-certificerede”, siger adm. direktør Morten Lind. ”Det gælder også terrassebrædder i hårdttræ”.