Bygma A/S starter ny afdeling i Risskov

Bygma A/S udvider med en ny tømmerhandel i Risskov ved Århus N. Bygma Risskov etableres på Sindalsvej nummer 4 i den nordlige del af Århus. Etableringen sker i nyerhvervede faciliteter (ca. 20.000 m2 grund og ca. 6.500 m2 bygninger).

Efter renovering og ombygning af bygningssættet forventes opstart primo første kvartal 2008.

Bygma Risskov vil blive etableret som en forretning rettet mod de professionelle kunder med trælast og håndværkerbutik.

I samme forbindelse flytter regionsadministration Midt/Nord fra Bygma Århus til Bygma Risskov af pladsmæssige årsager.

Det forventes, at der samlet set vil blive etableret ca. 30 nye arbejdspladser i Risskov. De ca. 20 medarbejdere forventes beskæftiget med den daglige drift af Bygma Risskov. De øvrige vil være medarbejdere beskæftiget med regionsadministration, herunder en nyetableret salgs-/service¬afdeling beskæftiget med fakturakontrol m.m.

Bygma Risskov vil blive ledet af afdelingsleder Carsten Ebbesen (p.t. Bygma Århus) i reference til regionsdirektør John Jensen, der som ovenfor nævnt har kontor på samme adresse.

Med en forretning mere i Århus områdets nordlige del, er Byma nu positioneret til at tilbyde gamle og nye kunder en endnu højere service.