Stigeeftersyn - hvad skal du huske?

Som virksomhed har du pligt til at foretage et grundigt stigeeftersyn mindst hver 12. måned i henhold til AT-vejledning B.3.1.1. Du kan gennemføre et stigeeftersyn fx efter sommerferien eller lige efter årsskiftet. Eftersynet skal udføres af en sagkyndig person og efter leverandørens anvisning.

Trin og platform

Trin og platform tjekkes for løse samlinger, skarpe kanter, slitage samt skader som fx revner og deformering af metal.

Vanger

Se om der er skader på vanger så som buler, deformering, revner, skarpe kanter og slitage.

Beslag

Beslagene skal være fri for skader, funktionsdygtige og fuldt ud fastgjorte. Husk også at tjekke for mørning og slitage.

Sko og hjul

Se om sko og hjul er hele, fastgjort og fuldt funktionsdygtige. Se samtidig efter korrosion og slitage.

Afstivere og bånd

Kontroller om båndet er beskadiget eller mørnet og for skader på afstivere.

Tilbehør

Tilbehøret skal være fuldt funktionsdygtigt og fri for skader. Se efter korrosion, skarpe kanter og slitage.

Ved eftersyn af stiger kontroller minimum:

  • Trin og platform
  • Vanger
  • Beslag
  • Sko og hjul
  • Afstivere og bånd
  • Tilbehør

Reparation og vedligeholdelse

Det er vigtigt, at reparationer og vedligeholdelse af stiger bliver udført af en kompetent person og med originale reservedele. De bevægelige dele på stigen holdes vedlige med smøring; brug fx linolie på træstiger.

Jord, sand, mørtel og andet snavs fjernes hurtigst muligt, så stigen bliver holdt ren. Det er især vigtigt ved teleskopstiger, at sand og lignende straks bliver fjernet og at den ikke udsættes for større vandmængder.