Det betaler sig at energirenovere

Efterisolering er ofte en god investering. Samtidig forbedrer det bygningens energistandard.

 

Besparelser og fordele:

For mange energirenoveringer er tilbagebetalingstiden ofte kort, og derfor kan det nærmest ikke betale sig at lade være. Men selv energirenoveringer, der isoleret set ikke er rentable, er stadig værd at overveje, da de medfører flere fordele.

Her er et par eksempler:

  • Hvis man efterisolerer, får nye vinduer eller døre kommer man af med kuldebroer. Det betyder mindre træk, øget komfort og bedre indeklima.
  • CO2 udslippet reduceres og medvirker til den grønne omstilling. I Danmark står vores bygninger fx for 40% af energiforbruget, og alt tæller, hvis vi skal nå målet om at om at være uafhængige af fossile brændsler i 2050.

Et forbedret energimærke øger ejendommens værdi

 

Når en bygning energirenoveres forbedres energimærket, og det øger ejendommens værdi. Både når den skal sælges og ved omlægning af lån.

Hvornår kan det betale sig at energirenovere?

En tommelfingerregel siger, at en efterisoleringsløsning er rentabel, hvis den årlige besparelse x levetid / investering er mindre end 1,33. Den årlige økonomiske besparelse udregnes på baggrund af det eksisterende isoleringsniveau og varmeprisen fra den lokale varmeforsyning samt forventningen til en fremtidig prisudvikling.

Nedenfor kan du se kvm priser fordelt på energiklasser (periode marts 2021 – marts 2022).

Vidste du at isolering kan genanvendes?

 

ROCKWOOL har en returordning som sørger for at fraskåret og brugt isolering bliver genanvendt. Derudover genanvender ROCKWOOL restprodukter fra andre industrier.

Se i filmen hvordan det går til.