Webinar om radonsikring

Se webinaret fra d. 10. februar 2021, hvor du får en gennemgang omkring radonsikring, hvilke konsekvenser en forkert eller mangelfuld radonsikring kan have, løsningsforslag og råd til hvordan du undgår ubehagelige overraskelser.

Radonsikring

Radon, som er kræftfremkaldende i for høje koncentrationer, er en naturligt forekommende gasart, der findes i undergrunden. Du kan ikke se, lugte eller smage radon, og derfor kan et for højt radonniveau kun opdages ved måling med specialudstyr. Sæsonen for radonmålinger er fra den 1. oktober til 1. maj (fyringssæsonen), da det fx er tidspunktet vi varmer boligen op og der opstår større trykforskel. Samtidig lufter vi mindre ud og radonkoncentrationen bliver højere.

Radon kommer ind i boligen på grund af indendørs og udendørs trykforskelle, hvis boligen ikke er tætnet tilstrækkeligt.

Det estimeres, at ca. 350.000 huse i Danmark har for højt radonniveau, som svarer til ca. hvert 5. parcelhus*.

* Kilde: Sundhedsstyrelsen

Jackon Radonplade med Jackon Radon Connect

Jackon Radonplade er en formstøbt plade med smalle luftkanaler - en såkaldt sugplade. Pladen indbygges under nederste lag EPS-isolering i terrændækket.

Ved at benytte Jackon Radonplade har du mulighed for både at trykudligne og etablere aktivt sug. Jackon Radonplade udlægges direkte på bæredygtigt og afrettet underlag. Derpå udlægger du Jackopor eller Jackon Super EPS gulvisolering som normalt.

Jackon Radon Connect er en enhed som monteres ovenpå radonpladens knopper, alt efter hvor placeringen af aftræk ønskes. Jackon Radon connect giver de fordele, at den sikrer korrekt placering og en optimal forbindelse mellem aftræksrør og radonpladen – og supplerer dermed en god, lovpligtig og korrekt radonsikring uden risiko for forhøjet radonniveau med store helbredsmæssige og økonomiske risici til følge. Denne opbygning får desuden opbakning fra bl.a. SBI og Niras, og vurderes som et uundværligt tiltag mod radon-indtrængning.

Radonplade - nybyg
Radonplade - renovering
Jackon Radon Connect

Jackon Radon Solution

Jackon Radon Solution består af radondug, lim og butyltape til samling af underlaget, selvklæbende tape og manchetter samt tætningsmasse til kabler og rør. Dugen kan med fordel monteres i kombination med Jackon Radonplade (sugplade). Det mest geniale i systemet er “Jackon Radon B Box 100”, en komplet pakke som indeholder alt det tilbehør, du behøver til 100 m2 grundareal.

Er der behov for “lidt mere”, vil pakken “Jackon Radon B Box 50” være tilstrækkelig for op til 50 m2 ekstra.

Systemet er gennemprøvet hos SBi efter forskrifter fra den norske Sintef Byggforsk, hvor det også har opnået en Teknisk Godkendelse. Jackon kan derfor dokumentere trygge og gennemtænkte løsninger for radonsikring og der stilles ingen krav til speciel certificering ved montering.

Jackon Radon Barrier lægges eksempelvis ovenpå isoleringslagene i terrændækket og foldes over fundamentet før støbning af dækket. Jackon Radon Solution er gennemtestet og godkendt til brug i danske boliger. Brug af Jackon Radon Solution sammen med Jackons øvrige produkter sikrer et godt, trygt og sundt indeklima!

Radon Solution - nybyg
Radon Solution
Radon Solution med JackoporRadonrelateret lungekræft

Det anslås, at der hvert år er 300 nye tilfælde af radonrelateret lungekræft*. Til sammenligning er der i gennemsnit ca. 183 dræbte i trafikken** og 65 ved brand***.

 

* Kilde: Statens Institut for Strålehygiejne
** Kilde: vejdirektoratet.dk
***Kilde: brs.dk

Fakta om radon

 • Radioaktiv gas – findes naturligt i undergrunden
 • Kan ikke ses, lugtes eller smages
 • Trykforskel tvinger gassen ind i boligen
 • 350.000 huse i Danmark har for højt radonniveau
 • 300 nye tilfælde af radonrelateret lungekræft hvert år

Lovkrav

 • Krav på 100 Bq/m³ siden 2010 (anbefaling fra 1998: 200 Bq/m³)
 • Alt byggeri opført efter 2010 skal overholde dette
 • Krav skal være opretholdt i hele bygningens levetid
 • Krav i Bygningsreglement - absolutte minimumskrav
 • Overholdes dette ikke er det ulovligt byggeri!
 • Skal eftervises ved målinger foretaget i primære beboelses- og opholdsrum.

Ansvar

Eftervisning er nødvendig for dokumentation af, at Bygningsreglementets krav er overholdt!

 • Entreprenør kan stilles til ansvar for at Bygningsreglementets krav er overholdt
 • Gælder ALLE bygninger opført efter 2010
 • Hvis der efter opførsel konstateres for højt radonindhold, skal entreprenør eller bygherre udbedre dette!
 • Store økonomiske konsekvenser i efterkant – op mod kr. 200.000,-

Radonsikring

 • Tænk radonsikring ind i byggeriet fra start – både ved nybyg og renovering
 • Byg tæt mod undergrunden – brug Jackon Radon Solution
 • Lav et trykudlignende suglag - brug Jackon Radonplade
 • Aktivt sug skal kunne etableres ved for høje radonværdierLæs brochuren om Jackon radonsikring


Læs brochuren om Jackon radonsikring
, hvor du bl.a. kan læse mere om SBi's anvisninger om radonsikring, indholdet af radon i danske boliger, målinger og undersøgelser.Vil du vide mere om radonsikring fra Jackon? Udfyld formularen - så kontakter vi dig!