Opsætning af hegn

Tips til opsætning af hegn

I videoen med opsætning af hegn ser du,
h
vordan du gør det nemmere at sætte et
hegn op, så det står stabilt og pænt.

Du får også information om, hvilke værk-
tøjer, der gør opgaven lettere. Brug fx

Se Bygmas udvalg af hegn.