Sne og frost - få gode råd fra Bygma

Før sneen og frosten kommer

Fjern blade fra tagrender

Sørg for at fjerne blade og snavs fra tagrender og nedløbsrør, inden den første sne falder, så sne og is kan løbe frit i tagrender og nedløbsrør. 

Dermed kan det smeltende sne og is efterfølgende komme hurtigere væk og ikke løbe de forkerte steder hen.

Undgå frostsprængninger

Hvis du har rør der ikke er isolerede på fx loftet eller i skunke, er det vigtigt at få dem isoleret, så du undgår frostsprængninger. Vandforsyningen til alle udendørs vandhaner skal lukkes og ved fritidshuse tømmes alle vandrør.

Ved rum der kan opvarmes, bør temparaturen typisk være mindst 10 grader, så du undgår frostskader på vandrør.

Vær klar med vinterudstyret

Det er vigtigt, at du er klar med vinterudstyr som vejsalt og/eller grus, sneskraber / sneskovl og/eller fejemaskine med sneslynge og/eller skovl og kost, inden sne og frost sætter ind.

Regler for snerydning i Danmark

Få styr på snerydning og is så du undgår forsikringskrav

Selvom du måske har en forsikring, så er det ikke rart, at være årsagen til at andre mennesker kommer galt afsted. Snerydning, saltning mod is og fjernede istapper sparer både dig og andre for uønskede uheld.

Som boligejer med adgang til sti, veje eller fortove der har offentlig adgang, har du også ansvaret for at fortov og selve adgangsvejen til boligen ryddes for sne, is og andre faregrupper.

Reglerne om snerydning

Bekendtgørelse af lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje beskriver reglerne meget detaljeret. Vi har samlet de vigtigste punkter, så du ved præcis hvordan du skal forholde dig ift. reglerne om snerydning som privat boligejer

  • Ryd dit fortov og adgangsvejene til dit hus fra kl. 7-22
  • Rydningspligtens tidsrum er udvidet, hvis du bor i ejendom, der også har erhverv eller institution, der betjener mange mennesker. 
  • Fjern altid istapper og vær særligt opmærksom i tøvejr, hvor istapperne begynder at falde ned
  • Ryd sneen løbende i perioder med kraftig snefald. Du er dog ikke forpligtet til at holde konstant ryddet mens kraftige snebyer står på.

Ovenstående er kun en opsumering. Du finder mere information om snerydning og ansvar på både Retsinfo.dk og Borger.dk.

Fjerne istapper fra tagrende

Salt og grus til vej og fortov

Det er op til dig, om du vil bruge vejsalt eller grus, når det er frostvejr. Vær opmærksom på, at saltet mister sin virkning, når der er mere end 10 frostgrader.

Saltningen har allerede nedsat effekt ved 6 frostgrader. Ved disse lave temperaturer er det bedst at bruge grus, som samtidig er mere miljøvenligt end vejsalt.

Vejsalt er skadeligt for planter og grundvandet, det får biler, cykler og hegn til at ruste og samtidig udtørrer det hundens og kattens trædepuder.

Du kan begrænse mængden af vejsalt ved at lave en saltvandsopløsning i forholdet 1 del salt til 4 dele lunkent vand. En saltlage virker samtidig bedre end tørt vejsalt, da den kan virke helt ned til minus 15 grader.

Husk at fjerne istapper fra tag og tagrender

Saltning, spredning af grus og skovle er ikke det eneste du skal være opmærksom på.

I perioder med store udsving i dag- og nattetemperaturer, skal du også kigge efter istapper. Sol og let tøvejr får vandet til at løbe, og det giver gode forhold for istapper.

Fordi istapper kan gøre betragtelig skade på forbipasserende, når de falder ned, skal du sørge for at fjerne dem. Gerne løbene så de ikke bliver for store.

Kan du ikke umiddelbart nå op og fjerne dem, skal du spærre området umiddelbart under istapperne af.