Døjer du med dårligt indeklima? 

Indeklimaet er en vigtigt faktor for et godt helbred. Vi bruger rigtig meget tid i vores hjem og bliver påvirket af mange forskellige faktorer. Fugt, varme, lys, støj mm. Dårligt indeklima kan give gener som irritation i øjne, næse og hals, hovedpine, kivalme og træthed, allergi og astma. Heldigvis er der mange ting man kan gøre, for at sikre sig et bedre indeklima. I Bygma kender vi til godt indeklima, og vejleder dig til at opnå en højere komfort i hjemmet. 

Fyrer du for fulgene? Trækker kold luft ind i boligen? 

Efterisolering af din bolig kan i mange tilfælde spare dig for en masse penge årligt, samtidig med at det sikrer dig et bedre indeklima. Ved efterisolering mindsker du risikoen for skimmelsvamp, trækgener og kuldenedfald. 

Har du styr på luftudskiftningen?

Et stort skridt på vejen til et bedre indeklima, ligger i at få udskiftet den "brugte" luft med ny frisk luft. Boligen har brug for at komme af med en stor mængde fugt, støvpartikler, radongasser og flere ting der er med til at skade vores indeklima. Man anbefaler at udskifte luften 2-3 gange i døgnet. Dette kan gøres ved at åbne vinduerne så der bliver gennemtræk, og gerne i op til 10 minutter ad gangen. Dette kan imidlertid være svært at overholde, specielt om vinteren. Heldigvis findes der andre løsninger på problemet.